16 هزار 700 نوآموز دختر و پسر تحت پوشش طرح “سنجش سلامت” قرار می گیرند

16 هزار 700 نوآموز دختر و پسر تحت پوشش طرح “سنجش سلامت” قرار می گیرند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، مرتضي تمجيدي، اظهار كرد: همزمان با آغاز طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان، هشت پایگاه ثابت و سیار در سطح استان زنجان برای مراجعه کودکان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به استقرار دو پایگاه ثابت در شهر زنجان ابراز کرد: سه پایگاه ثابت و سیار نیز در شهرستان‌های ابهر، خرمدره و خدابنده نسبت به سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان اقدام می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان بیان کرد: برای سایر مناطق 14گانه آموزش و پرورش استان زنجان از جمله انگوران، ماهنشان، طارم، ایجرود، افشار، سجاسرود، بزینه‌رود و مناطق روستایی سه پایگاه سیار در نظر گرفته شده است.

تمجیدی با اشاره به اینکه متولیدن نیمه دوم سال 88 و نیمه نخست سال 89 در این پایگاهها مورد سنجش قرار می‌گیرند، ابراز کرد: سنجش نوآموزان از روز 18 خردادماه آغاز شده و تا شهریورماه ادامه دارد.

وی با اشاره به آغاز طرح سنجش آمادگی تحصیلی نوآموزان در شهرستان‌های زنجان، ابهر، خدابنده و خرمدره ابراز کرد: پایگاههای سیار برای اعزام به مناطق روستایی و دورافتاده، فعالیت خود را پس از ماه مبارک رمضان آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال 16 هزار و 700 کودک به پایگاههای سنجش سلامت در مناطق 14 گانه استان زنجان مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: زمستان سال 94 یک هزار و 804 کودک پیش‌دبستانی با مراجعه به پایگاه‌های سنجش مورد آزمون قرار گرفتند که این طرح برای پیش‌دبستانی‌ها، شهریورماه نیز انجام می‌شود.

16 هزار 700 نوآموز دختر و پسر تحت پوشش طرح “سنجش سلامت” قرار می گیرند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، مرتضي تمجيدي، اظهار كرد: همزمان با آغاز طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان، هشت پایگاه ثابت و سیار در سطح استان زنجان برای مراجعه کودکان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به استقرار دو پایگاه ثابت در شهر زنجان ابراز کرد: سه پایگاه ثابت و سیار نیز در شهرستان‌های ابهر، خرمدره و خدابنده نسبت به سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان اقدام می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان بیان کرد: برای سایر مناطق 14گانه آموزش و پرورش استان زنجان از جمله انگوران، ماهنشان، طارم، ایجرود، افشار، سجاسرود، بزینه‌رود و مناطق روستایی سه پایگاه سیار در نظر گرفته شده است.

تمجیدی با اشاره به اینکه متولیدن نیمه دوم سال 88 و نیمه نخست سال 89 در این پایگاهها مورد سنجش قرار می‌گیرند، ابراز کرد: سنجش نوآموزان از روز 18 خردادماه آغاز شده و تا شهریورماه ادامه دارد.

وی با اشاره به آغاز طرح سنجش آمادگی تحصیلی نوآموزان در شهرستان‌های زنجان، ابهر، خدابنده و خرمدره ابراز کرد: پایگاههای سیار برای اعزام به مناطق روستایی و دورافتاده، فعالیت خود را پس از ماه مبارک رمضان آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال 16 هزار و 700 کودک به پایگاههای سنجش سلامت در مناطق 14 گانه استان زنجان مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: زمستان سال 94 یک هزار و 804 کودک پیش‌دبستانی با مراجعه به پایگاه‌های سنجش مورد آزمون قرار گرفتند که این طرح برای پیش‌دبستانی‌ها، شهریورماه نیز انجام می‌شود.

16 هزار 700 نوآموز دختر و پسر تحت پوشش طرح “سنجش سلامت” قرار می گیرند

label, , , , , , , , , , ,

About the author