نشست روسای دانشگاه‌ها باردیگر در سکوت خبری برگزار شد/واهمه وزارت علوم از حضور خبرنگاران
description

نشست روسای دانشگاه‌ها باردیگر در سکوت خبری برگزار شد/واهمه وزارت علوم از حضور خبرنگاران

نشست روسای دانشگاه‌ها باردیگر در سکوت خبری برگزار شد/واهمه وزارت علوم از حضور خبرنگاراننشست روسای دانشگاه‌ها صبح امروز بدون حضور …