عارف بهترین گزینه برای ریاست مجلس است/ تمام بورسیه‌ها خلاف قانون بوده/ آمار برای مردم آبگوشت نمی‌شود/ انتظار داریم لاریجانی هم عضو فراکسیون امید شود/ انتظار داریم لاریجانی هم عضو فراکسیون امید شود/ مردم امروز فشار اقتصادی را در زندگی‌شان لمس می‌کنند

عارف بهترین گزینه برای ریاست مجلس است/ تمام بورسیه‌ها خلاف قانون بوده/ آمار برای مردم آبگوشت نمی‌شود/ انتظار داریم لاریجانی هم عضو فراکسیون امید شود/ انتظار داریم لاریجانی هم عضو فراکسیون امید شود/ مردم امروز فشار اقتصادی را در زندگی‌شان لمس می‌کنند
منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عارف به هزار و یک دلیل بهترین گزینه برای ریاست مجلس است، گفت: انتظار داریم لاریجانی هم عضو فراکسیون امید شود.

عارف بهترین گزینه برای ریاست مجلس است/ تمام بورسیه‌ها خلاف قانون بوده/ آمار برای مردم آبگوشت نمی‌شود/ انتظار داریم لاریجانی هم عضو فراکسیون امید شود/ انتظار داریم لاریجانی هم عضو فراکسیون امید شود/ مردم امروز فشار اقتصادی را در زندگی‌شان لمس می‌کنند

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عارف به هزار و یک دلیل بهترین گزینه برای ریاست مجلس است، گفت: انتظار داریم لاریجانی هم عضو فراکسیون امید شود.
عارف بهترین گزینه برای ریاست مجلس است/ تمام بورسیه‌ها خلاف قانون بوده/ آمار برای مردم آبگوشت نمی‌شود/ انتظار داریم لاریجانی هم عضو فراکسیون امید شود/ انتظار داریم لاریجانی هم عضو فراکسیون امید شود/ مردم امروز فشار اقتصادی را در زندگی‌شان لمس می‌کنند

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author