ابلاغ شيوه نامه “بهبود كيفيت آموزش و افزايش بهره وري در هنرستان ها”

ابلاغ شيوه نامه “بهبود كيفيت آموزش و افزايش بهره وري در هنرستان ها”

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازمعاونت آموزش متوسطه، مصطفي آذركيش اظهاركرد: در راستاي عملياتي كردن راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بخشنامه “بهبود كيفيت آموزش و افزايش بهره وري در هنرستان ها” به سراسر كشورابلاغ شد.

مديركل كاردانش وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: شيوه نامه بهبود كيفيت آموزش و افزايش بهره وري در هنرستان ها با رويكرد آموزش همراه با توليد  مي باشد.

وي با بيان اين كه اين شيوه نامه با هدف برقراري ارتباط نزديك بين آموزش ها و نيازهاي بازاركار تديون شده است، خاطرنشان كرد:  توانمندسازي علمي و مهارتي و افزايش اعتماد به نفس و خودباوري در هنرجويان، افزايش توانمندي هنرآموزان، استادكاران و عوامل آموزشي و ايجاد انگيزه در آموزش دهندگان و آموزش گيرندگان، معرفي ظرفيت هاي موجود در هنرستان هاي كشور ، فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي خود اشتغالي و ترويج فرهنگ كار و كارآفريني وگسترش مشاركت بين هنرستان ها و بازاركار را از ديگر اهداف تهيه  اين شيو نامه مي باشد.

متن كامل شيوه نامه “بهبود كيفيت آموزش و افزايش بهره وري در هنرستان ها” از مشاهده كنيد.

ابلاغ شيوه نامه “بهبود كيفيت آموزش و افزايش بهره وري در هنرستان ها”

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازمعاونت آموزش متوسطه، مصطفي آذركيش اظهاركرد: در راستاي عملياتي كردن راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بخشنامه “بهبود كيفيت آموزش و افزايش بهره وري در هنرستان ها” به سراسر كشورابلاغ شد.

مديركل كاردانش وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: شيوه نامه بهبود كيفيت آموزش و افزايش بهره وري در هنرستان ها با رويكرد آموزش همراه با توليد  مي باشد.

وي با بيان اين كه اين شيوه نامه با هدف برقراري ارتباط نزديك بين آموزش ها و نيازهاي بازاركار تديون شده است، خاطرنشان كرد:  توانمندسازي علمي و مهارتي و افزايش اعتماد به نفس و خودباوري در هنرجويان، افزايش توانمندي هنرآموزان، استادكاران و عوامل آموزشي و ايجاد انگيزه در آموزش دهندگان و آموزش گيرندگان، معرفي ظرفيت هاي موجود در هنرستان هاي كشور ، فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي خود اشتغالي و ترويج فرهنگ كار و كارآفريني وگسترش مشاركت بين هنرستان ها و بازاركار را از ديگر اهداف تهيه  اين شيو نامه مي باشد.

متن كامل شيوه نامه “بهبود كيفيت آموزش و افزايش بهره وري در هنرستان ها” از مشاهده كنيد.

ابلاغ شيوه نامه “بهبود كيفيت آموزش و افزايش بهره وري در هنرستان ها”

فروش بک لینک

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author