آقای ظریف حداقل تا چهلم سردارسلیمانی خودتان را نگه میداشتید!

آقای ظریف حداقل تا چهلم سردارسلیمانی خودتان را نگه میداشتید!

حالا خبری میشنویم که دوباره پا روی خون حاج قاسم گذاشتند و حرف از مذاکره با آمریکا می زنند.

ظریف

به گزارش مشرق، مرتضی قربانی فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

از روز های اول هی به خودمان می گفتیم از داخل گرا دادند سردارمان را از ما گرفتند و بعد لبمان را گاز میگرفتیم و میگفتیم فکر بد دور، دیگر آنقدر بی غیرت نیستند.

حالا خبری میشنویم که دوباره پا روی خون حاج قاسم گذاشتند و حرف از مذاکره با آمریکا می زنند.

در روزهای اول از دست دادن سردار، گفتم مردم باید بدانند که خون شهیدی که امروز ریخت نتیجه 6 سال مذاکره با شیطان بزرگ است، گفتند این روزها به اتحاد نیاز داریم سکوت کنید، اتحاد با چه کسی؟ با آنهایی که هنوز خون شهید طهرانی مقدم ها به گردنشان است؟

به خاطر منافع کشور از احتمال هایی که این روز ها به واقعیت می پیوندد صحبت نکردیم تا مبادا کینه هایتان را سر مردم بیچاره خالی کنید!

هرشب تصویر بدن اربا اربای سردارمان قبل از خواب جلوی چشممان رژه می رود و پر از کینه می شویم و منتظر انتقام سختیم، آن وقت چشم باز میکنیم و میبینیم وزیر خارجه مملکتمان دوباره حرف از مذاکره با قاتل سردار شهیدمان را مطرح می کند! حداقل تا چهلم سردارسلیمانی خودتان را نگه میداشتید!

این دیگر توهین به حزب خاصی در داخل کشور نیست، این توهین به مردمی است که فارغ از جناح بندی های مختلف برای سردار اشک ریختند.

با توجه به شناختی که از شما داریم توقع نداریم که خودتان را خرج منافع انقلاب اسلامی کنید. همین که این روز ها سکوت کنید و نمک روی زخم ملت عزادار نپاشید کار بزرگی کرده اید.

فقط بدانید این دوسال هم تمام می شود و ممکن است قبل از شروع انتقام سخت یک سیلی هم به هم پیمانان داخلی آمریکا بزنیم!

label, ,

About the author