7 هزار دانش آموز استان تحت پوشش مدارس شبانه روزی قرار دارند

7 هزار دانش آموز استان تحت پوشش مدارس شبانه روزی قرار دارند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كردستان، رشید قربانی در اولین جشنواره استانی حامیان مدارس شبانه روزی که با حضور بیش از 200 نفراز خیرین نیک اندیش در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد ، از تحصیل هفت هزار دانش آموز استان در 135 مدرسه شبانه روزی خبر داد ، اظهاركرد: آموزش پایه و یکی از هفت شاخص توسعه جامعه است و هرکشوری که به آموزش و پرورش توجه نماید در عرصه های مختلف به پیشرفت دست خواهد یافت .

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان ایجاد فرصت های برابر و عدالت آموزشی را اهتمام و برنامه دولت محترم در کلیه مناطق کشور عنوان کرد و اظهار داشت : در همین راستا به مدارس با یک دانش آموز نیز در سطح استان معلم اختصاص یافته و همه دانش آموزان لازم التعلیم از نعمت تعلیم و تربیت برخوردارند .

وي با اشاره به زنگ خطر ترک تحصیل برخی از دانش آموزان به علت مشکلات مختلف به ویژه در دوره متوسطه دوم ، بر ضرورت همکاری و همراهی خیرین نیک اندیش در راستای تامین امکانات آموزشی در سطح مناطق محروم و روستایی تاکید کرد و تصریح کرد : با دایر نمودن مدارس شبانه روزی و تامین سرویس های ایاب و ذهاب ، بخشی از مشکلات دانش آموزان در دوره متوسطه رفع خواهد شد .

قرباني با اشاره به وضعیت مدارس شبانه روزی استان و اقدامات انجام شده در طی چند سال اخیر در راستای توجه به این مدارس ، شرایط را به نسبت سالهای گذشته مقداری بهتر ارزیابی کرد و با بیان اینکه سرانه اختصاص یافته کفاف هزینه های مدارس شبانه روزی را نمی کند ، خواستار کمک خیرین در این زمینه شد .

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه هزینه های اختصاص داده شده به مدارس شبانه روزی با هزینه سایر دانش آموزی استان برابری می کند ؛ گفت : از لحاظ پوشش دانش آموزان در این مدارس ، چالش استان بیشتر در خصوص جذب دانش آموزان دختر است .

وي به جایگاه علم و دانش در دین مبین اسلام و دیدگاه بزرگان دین پرداخت و با اشاره به رسالت و فلسفه آموزش و پرورش ، تعلیم و تربیت را اولویت اول کشور دانست .

7 هزار دانش آموز استان تحت پوشش مدارس شبانه روزی قرار دارند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كردستان، رشید قربانی در اولین جشنواره استانی حامیان مدارس شبانه روزی که با حضور بیش از 200 نفراز خیرین نیک اندیش در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد ، از تحصیل هفت هزار دانش آموز استان در 135 مدرسه شبانه روزی خبر داد ، اظهاركرد: آموزش پایه و یکی از هفت شاخص توسعه جامعه است و هرکشوری که به آموزش و پرورش توجه نماید در عرصه های مختلف به پیشرفت دست خواهد یافت .

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان ایجاد فرصت های برابر و عدالت آموزشی را اهتمام و برنامه دولت محترم در کلیه مناطق کشور عنوان کرد و اظهار داشت : در همین راستا به مدارس با یک دانش آموز نیز در سطح استان معلم اختصاص یافته و همه دانش آموزان لازم التعلیم از نعمت تعلیم و تربیت برخوردارند .

وي با اشاره به زنگ خطر ترک تحصیل برخی از دانش آموزان به علت مشکلات مختلف به ویژه در دوره متوسطه دوم ، بر ضرورت همکاری و همراهی خیرین نیک اندیش در راستای تامین امکانات آموزشی در سطح مناطق محروم و روستایی تاکید کرد و تصریح کرد : با دایر نمودن مدارس شبانه روزی و تامین سرویس های ایاب و ذهاب ، بخشی از مشکلات دانش آموزان در دوره متوسطه رفع خواهد شد .

قرباني با اشاره به وضعیت مدارس شبانه روزی استان و اقدامات انجام شده در طی چند سال اخیر در راستای توجه به این مدارس ، شرایط را به نسبت سالهای گذشته مقداری بهتر ارزیابی کرد و با بیان اینکه سرانه اختصاص یافته کفاف هزینه های مدارس شبانه روزی را نمی کند ، خواستار کمک خیرین در این زمینه شد .

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه هزینه های اختصاص داده شده به مدارس شبانه روزی با هزینه سایر دانش آموزی استان برابری می کند ؛ گفت : از لحاظ پوشش دانش آموزان در این مدارس ، چالش استان بیشتر در خصوص جذب دانش آموزان دختر است .

وي به جایگاه علم و دانش در دین مبین اسلام و دیدگاه بزرگان دین پرداخت و با اشاره به رسالت و فلسفه آموزش و پرورش ، تعلیم و تربیت را اولویت اول کشور دانست .

7 هزار دانش آموز استان تحت پوشش مدارس شبانه روزی قرار دارند

خرید بک لینک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author