42هزار و145 خانوار در مدارس استان اسكان يافته اند

42هزار و145 خانوار در مدارس استان اسكان يافته اند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سید علی قاسمی از اسکان 40هزار و742خانوار فرهنگی و 1403خانوار غیر فرهنگی در مدارس استان خبر داد و افزود: از این تعداد 153هزار و853 نفر فرهنگی و بیش از 4 هزار نفر و 922 غیرفرهنگی هستند و در مجموع 158هزار و775 نفر در مدارس اسکان یافتند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان مازندران بیان کرد:430 هزار و788 نفر روز مسافر فرهنگی و 13هزار و782 نفر روز مسافر غیر فرهنگی از 5 تیرماه با آغاز طرح اسکان در مازندران پذیرش شدند.

وي تصریح کرد:444 هزار و 570 نفر روز در مجموع تاکنون در اسکان مسافران  پذیرش شده ا ند.

 

42هزار و145 خانوار در مدارس استان اسكان يافته اند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، سید علی قاسمی از اسکان 40هزار و742خانوار فرهنگی و 1403خانوار غیر فرهنگی در مدارس استان خبر داد و افزود: از این تعداد 153هزار و853 نفر فرهنگی و بیش از 4 هزار نفر و 922 غیرفرهنگی هستند و در مجموع 158هزار و775 نفر در مدارس اسکان یافتند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان مازندران بیان کرد:430 هزار و788 نفر روز مسافر فرهنگی و 13هزار و782 نفر روز مسافر غیر فرهنگی از 5 تیرماه با آغاز طرح اسکان در مازندران پذیرش شدند.

وي تصریح کرد:444 هزار و 570 نفر روز در مجموع تاکنون در اسکان مسافران  پذیرش شده ا ند.

 

42هزار و145 خانوار در مدارس استان اسكان يافته اند

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author