41.8 درصد دانش آموزان استان در فنی حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند

41.8 درصد دانش آموزان استان در فنی حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی سید جواد حسینی گفت:اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد از جانب مقام معظم رهبری در جامعه مطرح شده است و تمامی سازمان ها و نهادهای کشور از جمله آموزش و پرورش و خانواده مخاطب این موضوع هستند.

حسینی با اشاره به اینکه سه راهبرد را در آموزش و پرورش استان خراسان رضوی برای پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی درنظر داریم، عنوان کرد:اولین بعد، رفتارهای سازمانی و برنامه ای است که مهمترین بخش دراین زمینه ساماندهی به نیروی انسانی است چرا که 99 درصد اعتبارات آموزش و پرورش به این بخش اختصاص پیدا می کند.

وی بعد دوم را توجه به ماده 21 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و اظهار کرد: در این ماده تاکید شده است که اقتصاد مقاومتی را در مراکز علمی و آموزشی بستر سازی و تبلیغ کنیم و به خوبی می دانیم که نظام تعلیم و تربیت نقش مهمی در این آموزش دارد و درهمین راستا در سال گذشته همایش ملی اقتصاد مقاومتی را در همین راستا برگزار کردیم.

وی ادامه داد: سومین و مهمترین بعد،  تربیت و ایجاد روحیه اقتصاد مقاومتی در دانش آموزان است که نتیجه آن پرورش تربیت دختران و پسرانی است که در آینده مسئول گردش چرخ اقتصاد یک خانواده هستند.

حسینی مهم ترین شاخص اقتصاد مقاومتی را بهینه سازی رفتارها بیان و خاطر نشان کرد:بهینه سازی و بهره وری رفتارها یکی از مهم ترین شاخص های مورد تاکید اقتصاد مقاومتی است که باید در خانواده ها جدی گرفته شود.

حسینی با اعلام اینکه دو سیاست نظام هدایت تحصیلی و توزیع متوازن رشته ها از اولویت های امسال آموزش و پرورش کشور است افزود:معتقد هستیم که توزیع رشته ها متوازن اتفاق نیفتاده است و طبق آمار مستند 48 درصد از دانش آموزان نظری به رشته تجربی رو می آورند و تنها یک درصد از این تعداد به آنچه که آرزو داشتند می رسند.

وی با اشاره به اینکه سیاست هدایت تحصیلی را از پایه دهم به پایه نهم منتقل می کنیم بیان کرد: در استان 41.8 درصد دانش آموزان در فنی حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند و این رقم معادل با 800 دانش آموز در 40 رشته فنی و حرفه ای و 150 رشته کار و دانش است.

41.8 درصد دانش آموزان استان در فنی حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی سید جواد حسینی گفت:اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد از جانب مقام معظم رهبری در جامعه مطرح شده است و تمامی سازمان ها و نهادهای کشور از جمله آموزش و پرورش و خانواده مخاطب این موضوع هستند.

حسینی با اشاره به اینکه سه راهبرد را در آموزش و پرورش استان خراسان رضوی برای پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی درنظر داریم، عنوان کرد:اولین بعد، رفتارهای سازمانی و برنامه ای است که مهمترین بخش دراین زمینه ساماندهی به نیروی انسانی است چرا که 99 درصد اعتبارات آموزش و پرورش به این بخش اختصاص پیدا می کند.

وی بعد دوم را توجه به ماده 21 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و اظهار کرد: در این ماده تاکید شده است که اقتصاد مقاومتی را در مراکز علمی و آموزشی بستر سازی و تبلیغ کنیم و به خوبی می دانیم که نظام تعلیم و تربیت نقش مهمی در این آموزش دارد و درهمین راستا در سال گذشته همایش ملی اقتصاد مقاومتی را در همین راستا برگزار کردیم.

وی ادامه داد: سومین و مهمترین بعد،  تربیت و ایجاد روحیه اقتصاد مقاومتی در دانش آموزان است که نتیجه آن پرورش تربیت دختران و پسرانی است که در آینده مسئول گردش چرخ اقتصاد یک خانواده هستند.

حسینی مهم ترین شاخص اقتصاد مقاومتی را بهینه سازی رفتارها بیان و خاطر نشان کرد:بهینه سازی و بهره وری رفتارها یکی از مهم ترین شاخص های مورد تاکید اقتصاد مقاومتی است که باید در خانواده ها جدی گرفته شود.

حسینی با اعلام اینکه دو سیاست نظام هدایت تحصیلی و توزیع متوازن رشته ها از اولویت های امسال آموزش و پرورش کشور است افزود:معتقد هستیم که توزیع رشته ها متوازن اتفاق نیفتاده است و طبق آمار مستند 48 درصد از دانش آموزان نظری به رشته تجربی رو می آورند و تنها یک درصد از این تعداد به آنچه که آرزو داشتند می رسند.

وی با اشاره به اینکه سیاست هدایت تحصیلی را از پایه دهم به پایه نهم منتقل می کنیم بیان کرد: در استان 41.8 درصد دانش آموزان در فنی حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند و این رقم معادل با 800 دانش آموز در 40 رشته فنی و حرفه ای و 150 رشته کار و دانش است.

41.8 درصد دانش آموزان استان در فنی حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند

بک لینک قوی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author