32 مدرسه اتباع خارجی در ایران وجود دارد/تحصیل اتباع در کنار ایرانی ها

32 مدرسه اتباع خارجی در ایران وجود دارد/تحصیل اتباع در کنار ایرانی ها

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از  پانا، شاهین نوش آبادی اظهاركرد : برخی مدارس اتباع خارجی در داخل کشور با موسسین ایرانی و برخی هم زیر نظر سفارتخانه های کشور ها هستند و فعالیت می کنند .

وی ادامه داد: شورای عالی آموزش و پرورش برای متقاضیانی که درخواست تاسیس مدارس اتباع خارجی دارند پس از بررسی پرونده ها و نوع فعالیت مدارس آنها مجوز های لازم را صادر می کنند .

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود 32 مدرسه اتباع خارجی در ایران در حال فعالیت هستند و 15 پرونده تاسیس نیز در حال بررسی در شورای عالی آموزش و پرورش وجود دارد که اگر استاندارد های لازم را داشته باشند مجوز آنها صادر خواهد شد.

وی افزود: اتباع خارجی به دو دسته تقسیم می شوند که یا در مدارس دولتی ایرانی تحصیل می کنند که نزدیک به 25 هزار مدرسه وجود دارد که دانش آموزان اتباع خارجی کنار دانش آموزان ایرانی درس می خوانند و طی یک آیین نامه آموزشی که مصوبه هیات دولت است از آنها یک شهریه بسیار اندک دریافت می شود که حدود 10 درصد از کل هزینه های یک دانش آموز در جمهوری اسلامی ایران است .

نوش آبادی ادامه داد : یک دانش آموز در جمهوری اسلامی ایران طی یک سال تحصیلی حدود 2 میلیون تومان سرانه تحصیلی آن است اما از اتباع خارجی در دوره ابتدایی 120 هزار تومان و در نهایت دوره پیش دانشگاهی حدود 360 هزار تومان دریافت می شود که در بسیاری از استانها این مبلغ هم تعدیل شده است

32 مدرسه اتباع خارجی در ایران وجود دارد/تحصیل اتباع در کنار ایرانی ها

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از  پانا، شاهین نوش آبادی اظهاركرد : برخی مدارس اتباع خارجی در داخل کشور با موسسین ایرانی و برخی هم زیر نظر سفارتخانه های کشور ها هستند و فعالیت می کنند .

وی ادامه داد: شورای عالی آموزش و پرورش برای متقاضیانی که درخواست تاسیس مدارس اتباع خارجی دارند پس از بررسی پرونده ها و نوع فعالیت مدارس آنها مجوز های لازم را صادر می کنند .

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود 32 مدرسه اتباع خارجی در ایران در حال فعالیت هستند و 15 پرونده تاسیس نیز در حال بررسی در شورای عالی آموزش و پرورش وجود دارد که اگر استاندارد های لازم را داشته باشند مجوز آنها صادر خواهد شد.

وی افزود: اتباع خارجی به دو دسته تقسیم می شوند که یا در مدارس دولتی ایرانی تحصیل می کنند که نزدیک به 25 هزار مدرسه وجود دارد که دانش آموزان اتباع خارجی کنار دانش آموزان ایرانی درس می خوانند و طی یک آیین نامه آموزشی که مصوبه هیات دولت است از آنها یک شهریه بسیار اندک دریافت می شود که حدود 10 درصد از کل هزینه های یک دانش آموز در جمهوری اسلامی ایران است .

نوش آبادی ادامه داد : یک دانش آموز در جمهوری اسلامی ایران طی یک سال تحصیلی حدود 2 میلیون تومان سرانه تحصیلی آن است اما از اتباع خارجی در دوره ابتدایی 120 هزار تومان و در نهایت دوره پیش دانشگاهی حدود 360 هزار تومان دریافت می شود که در بسیاری از استانها این مبلغ هم تعدیل شده است

32 مدرسه اتباع خارجی در ایران وجود دارد/تحصیل اتباع در کنار ایرانی ها

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author