افتتاح 3 آموزشگاه خیرساز در کوهرنگ با عنوان “ایران من”

افتتاح 3 آموزشگاه خیرساز در کوهرنگ با عنوان “ایران من”

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ، “بهروز امیدی” اظهارکرد: مدرسه 3 کلاسه خیری روستای دره مولا,مدرسه2 کلاسه خیری روستای کفت قلعه بخش بازفت ومدرسه 2 کلاسه روستای تلو دهستان موگویی درشهرستان کوهرنگ جهت استفاده دانش آموزان مقطع ابتدایی باحضور خیرین مدرسه ساز,مسئولین شهرستان واهالی روستاها افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.

امیدی با بیان این که مدرسه دره مولا در زمینی به مساحت یک هزار وزیربنای 180متر مربع  با اعتباری بالغ بر 2میلیارد ریال ساخته شده است ،افزود:مدرسه کفت قلعه در زمینی به مساحت1هزارمتر مربع وزیربنای 150متر مربع  با اعتباری بالغ بر 1میلیارد و هفتصد میلیون ریال به بهره بر داری رسید.

 وی خاطر نشان کرد :همچنین مدرسه تلو در زمینی با زیربنای 80متر مربع  با اعتباری بالغ بر800 میلیون  ریال با همت خیرین مدرسه ساز ساخته شده است.

افتتاح 3 آموزشگاه خیرساز در کوهرنگ با عنوان “ایران من”

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ، “بهروز امیدی” اظهارکرد: مدرسه 3 کلاسه خیری روستای دره مولا,مدرسه2 کلاسه خیری روستای کفت قلعه بخش بازفت ومدرسه 2 کلاسه روستای تلو دهستان موگویی درشهرستان کوهرنگ جهت استفاده دانش آموزان مقطع ابتدایی باحضور خیرین مدرسه ساز,مسئولین شهرستان واهالی روستاها افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.

امیدی با بیان این که مدرسه دره مولا در زمینی به مساحت یک هزار وزیربنای 180متر مربع  با اعتباری بالغ بر 2میلیارد ریال ساخته شده است ،افزود:مدرسه کفت قلعه در زمینی به مساحت1هزارمتر مربع وزیربنای 150متر مربع  با اعتباری بالغ بر 1میلیارد و هفتصد میلیون ریال به بهره بر داری رسید.

 وی خاطر نشان کرد :همچنین مدرسه تلو در زمینی با زیربنای 80متر مربع  با اعتباری بالغ بر800 میلیون  ریال با همت خیرین مدرسه ساز ساخته شده است.

افتتاح 3 آموزشگاه خیرساز در کوهرنگ با عنوان “ایران من”

عکس

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author