21 و 22 اردیبهشت؛ زمان برگزاری سیزدهمین مسابقات علمی عملی در استان كردستان

21 و 22 اردیبهشت؛ زمان برگزاری سیزدهمین مسابقات علمی عملی در استان كردستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه ، سید محسن حسینی مقدم ، درباره اولویت های کاری دفتر فنی و حرفه ای، اظهار کرد: مهم ترین اولویت استقرار ساختار پایه دهم است که با توجه به اسناد فرادستی سهم دانش آموزان در کاردانش و فنی و حرفه ای مشخص شده است.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش تصريح كرد : فضا، تجهیزات و نیروی انسانی در هدایت تحصیلی امسال دانش آموزان و استقرار پایه دهم قابل بررسی است.

وي خاطرنشان كرد : در برنامه جاری امسال ما، برگزاری مرحله تئوری سیزدهمین مسابقات علمی عملی در سراسر کشور را داشتیم که اختتامیه آن در پایان اردیبهشت ماه با حضور 240 برگزیده از هنرستان های کشور در 36 رشته در استان کردستان برگزار خواهد شد.

 حسینی مقدم افزود : همچنین هفدهمین جشنواره هنری تجسمی در شاخه فنی و حرفه ای برگزار می شود که مرحله کشوری آن اواخر تیرماه در استان سمنان خواهد بود.

21 و 22 اردیبهشت؛ زمان برگزاری سیزدهمین مسابقات علمی عملی در استان كردستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه ، سید محسن حسینی مقدم ، درباره اولویت های کاری دفتر فنی و حرفه ای، اظهار کرد: مهم ترین اولویت استقرار ساختار پایه دهم است که با توجه به اسناد فرادستی سهم دانش آموزان در کاردانش و فنی و حرفه ای مشخص شده است.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش تصريح كرد : فضا، تجهیزات و نیروی انسانی در هدایت تحصیلی امسال دانش آموزان و استقرار پایه دهم قابل بررسی است.

وي خاطرنشان كرد : در برنامه جاری امسال ما، برگزاری مرحله تئوری سیزدهمین مسابقات علمی عملی در سراسر کشور را داشتیم که اختتامیه آن در پایان اردیبهشت ماه با حضور 240 برگزیده از هنرستان های کشور در 36 رشته در استان کردستان برگزار خواهد شد.

 حسینی مقدم افزود : همچنین هفدهمین جشنواره هنری تجسمی در شاخه فنی و حرفه ای برگزار می شود که مرحله کشوری آن اواخر تیرماه در استان سمنان خواهد بود.

21 و 22 اردیبهشت؛ زمان برگزاری سیزدهمین مسابقات علمی عملی در استان كردستان

خرید بک لینک

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author