1850 شورای دانش آموزی در سطح استان فعال می باشند

1850 شورای دانش آموزی در سطح استان فعال می باشند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل ،‌ احمد ناصری در حاشیه همایش ملی شوراهای دانش‌آموزی برتر کشور اظهار داشت: در طول مدت 3 روز اقامت دانش‌آموزان برتر شوراهای دانش‌آموزی کشور در اردوگاه مقدس اردبیلی، کارگاه‌های متعدد آموزشی برگزار می‌شود که در این اردو حدود 400 نفر از دانش‌آموزان برتر شوراهای 20 استان کشور حضور دارند.

ناصری گفت: هدف از برگزاری این همایش و اردوی 3 روزه، آماده‌سازی دانش‌آموزان برای کارهای تشکیلاتی و کار جمعی و نوعی تمرین در حوزه سیاسی و اجتماعی جهت عهده‌دار شدن کارهای بزرگ در آینده است که دقیقا الگوی برگزاری این انتخابات، مثل انتخابات رسمی کشور بوده و هیات نظارت و هیات بازرسی دارد که روند انتخابات به درستی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ارزیابی دقیق مناطق و نواحی در پروژه مهر تصریح کرد: حوزه ارزیابی و عملکرد اداره‌کل با پیش‌بینی برنامه‌های بازدید و استفاده از ظرفیت کارشناسان مجرب نقاط قوت و ضعف مناطق و نواحی را شناسایی کند چرا که ارزیابی دوره‌ای و منسجم به مدیران نواحی و مناطق نیز کمک شایانی می‌کند  تا در راستای رفع نواقص خود اقدام کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: اکیپ های ارزیابی متشکل از مسئولان کارگروه‌های پنج‌گانه به صورت مستمر از نواحی و مناطق و مدارس، به‌ویژه مدارس عادی و دولتی بازدید نموده و در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت فعالیت های خوب اقدامات ویژه‌ای را انجام می‌شود.

1850 شورای دانش آموزی در سطح استان فعال می باشند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل ،‌ احمد ناصری در حاشیه همایش ملی شوراهای دانش‌آموزی برتر کشور اظهار داشت: در طول مدت 3 روز اقامت دانش‌آموزان برتر شوراهای دانش‌آموزی کشور در اردوگاه مقدس اردبیلی، کارگاه‌های متعدد آموزشی برگزار می‌شود که در این اردو حدود 400 نفر از دانش‌آموزان برتر شوراهای 20 استان کشور حضور دارند.

ناصری گفت: هدف از برگزاری این همایش و اردوی 3 روزه، آماده‌سازی دانش‌آموزان برای کارهای تشکیلاتی و کار جمعی و نوعی تمرین در حوزه سیاسی و اجتماعی جهت عهده‌دار شدن کارهای بزرگ در آینده است که دقیقا الگوی برگزاری این انتخابات، مثل انتخابات رسمی کشور بوده و هیات نظارت و هیات بازرسی دارد که روند انتخابات به درستی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ارزیابی دقیق مناطق و نواحی در پروژه مهر تصریح کرد: حوزه ارزیابی و عملکرد اداره‌کل با پیش‌بینی برنامه‌های بازدید و استفاده از ظرفیت کارشناسان مجرب نقاط قوت و ضعف مناطق و نواحی را شناسایی کند چرا که ارزیابی دوره‌ای و منسجم به مدیران نواحی و مناطق نیز کمک شایانی می‌کند  تا در راستای رفع نواقص خود اقدام کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: اکیپ های ارزیابی متشکل از مسئولان کارگروه‌های پنج‌گانه به صورت مستمر از نواحی و مناطق و مدارس، به‌ویژه مدارس عادی و دولتی بازدید نموده و در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت فعالیت های خوب اقدامات ویژه‌ای را انجام می‌شود.

1850 شورای دانش آموزی در سطح استان فعال می باشند

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author