17 رتبه برتر کشوری در پرسش مهر ریاست جمهوری در استان زنجان

17 رتبه برتر کشوری در پرسش مهر ریاست جمهوری در استان زنجان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، مرتضی تمجیدی با اشاره به طرح پرسش مهر 16 رئيس جمهور محترم گفت: در مرحله آموزشگاهی تعداد 19860 نفر دانش آموز و 1330 نفر فرهنگی در قالب 12 رشته تخصصی و همچنین تعداد 20443 خانواده زنجانی در طرح هر خانواده یک پاسخ شرکت کرده بودند.

تمجیدی افزود  : پس از داوری مرحله استانی تعداد 71 اثر برتر به دبیرخانه کشوری معرفی گردید که استان زنجان توانست از مجموع  175 رتبه برتر کشوری در بخش های مختلف دانش آموزی، همکاران  و طرح هر خانواده یک پاسخ ، با کسب  17 رتبه برتر کشوری مقام نخست شانزدهمین دوره مسابقات پرسش مهر ریاست محترم جمهوری را از آن خود نماید.

مدیرکل دستگاه تعلیم و تربیت استان زنجان ، با اشاره به موفقیت قابل تقدیر استان زنجان در این طرح گفت :در بخش دانش آموزی استان زنجان با کسب 7 رتبه برتر ، در بخش فرهنگیان با کسب 9 رتبه برتر و در بخش  هر خانواده یک پاسخ با یک اثر برتر ، توانست مقام اول را در مجموع کسب کند.

17 رتبه برتر کشوری در پرسش مهر ریاست جمهوری در استان زنجان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، مرتضی تمجیدی با اشاره به طرح پرسش مهر 16 رئيس جمهور محترم گفت: در مرحله آموزشگاهی تعداد 19860 نفر دانش آموز و 1330 نفر فرهنگی در قالب 12 رشته تخصصی و همچنین تعداد 20443 خانواده زنجانی در طرح هر خانواده یک پاسخ شرکت کرده بودند.

تمجیدی افزود  : پس از داوری مرحله استانی تعداد 71 اثر برتر به دبیرخانه کشوری معرفی گردید که استان زنجان توانست از مجموع  175 رتبه برتر کشوری در بخش های مختلف دانش آموزی، همکاران  و طرح هر خانواده یک پاسخ ، با کسب  17 رتبه برتر کشوری مقام نخست شانزدهمین دوره مسابقات پرسش مهر ریاست محترم جمهوری را از آن خود نماید.

مدیرکل دستگاه تعلیم و تربیت استان زنجان ، با اشاره به موفقیت قابل تقدیر استان زنجان در این طرح گفت :در بخش دانش آموزی استان زنجان با کسب 7 رتبه برتر ، در بخش فرهنگیان با کسب 9 رتبه برتر و در بخش  هر خانواده یک پاسخ با یک اثر برتر ، توانست مقام اول را در مجموع کسب کند.

17 رتبه برتر کشوری در پرسش مهر ریاست جمهوری در استان زنجان

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author