14 مدرسه خیرساز در استان زنجان احداث می‌شود

14 مدرسه خیرساز در استان زنجان احداث می‌شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، مرتضي تمجيدي اظهار کرد: 13 مدرسه و یک کانون فرهنگی خیری و مشارکتی در سطح استان زنجان در حال حاضر در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های احداث مدارس خیری توسط خیران و اعتبارات دولتی احداث می‌شود، گفت: از 13 مدرسه خیری و یک کانون فرهنگی خیری و مشارکتی برخی توسط خیران و نیز برخی که تعهدات خیر مربوطه پایان یافته است از محل اعتبارات دولتی انجام می‌شود.

مديركل آموزش و پرورش استان زنجان بابیان اجرای پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه کرد بچه عنوان کرد: این مدرسه توسط اسکندر کردبچه با 12 کلاس با زیربنای یک هزار و 852 مترمربع در شهرستان ابهر در دست احداث است.

وی بیان کرد: مدرسه 12 کلاسه شادروان یزدانی با زیربنای یک هزار و 400 مترمربع توسط خیر عذرا عبدی دزفولی در محل ناحیه 2 زنجان در دست احداث است.

تمجيدي بابیان احداث مدرسه 10 کلاسه الهیه با زیربنای یک هزار و 200 مترمربع توسط خیر مرحوم شقایقی در محل ناحیه یک زنجان اضافه کرد: مدرسه 12 کلاسه‌ای نیز با زیربنای یک هزار و 400 مترمربع توسط خیر محمدعلی کاظمی در این محل ساخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ناحیه 2 زنجان مدرسه‌ای با 6 کلاس به نام کاوند با زیربنای 600 مترمربع با حمایت‌های مالی خیر فرامرز کریمیان ساخته می‌شود، خاطرنشان کرد: در شهرستان ابهر نیز مدرسه 12 کلاسه صائین قلعه توسط خیر سیدهادی حسینی با زیربنای یک هزار و 260 مترمربع در دست احداث است.

مديركل آموزش و پرورش استان زنجان به احداث کانون فرهنگی فغفوری با زیربنای 526 مترمربع توسط مرحوم جلال فغفوری در ناحیه یک زنجان اشاره کرد و گفت: در این محل مدرسه 18 کلاسه حاج‌آقا مطهری با زیربنای 4 هزار و 432 مترمربع در دست احداث است.

وی عنوان کرد: مدرسه شش کلاسه عمید آباد با زیربنای 468 مترمربع توسط حمدالله سلطانی و نیز مدرسه 15 کلاسه پرورش ولی‌عصر(عج) با زیربنای 2 هزار و 100 مترمربع در شهرستان ابهر ساخته می‌شود.

تمجيدي به دیگر پروژه‌های در دست احداث در استان زنجان اشاره کرد و افزود: مدرسه 6 کلاسه احمد کندی با زیربنای یک هزار و 100 مترمربع توسط رجب گل‌محمدی در شهرستان ایجرود احداث می‌شود.

وی از احداث مدارس خیرساز در شهرستان خدابنده خبر داد و عنوان کرد: مدرسه 2 کلاسه ملک چمنی که ازجمله پروژه‌های مشارکتی به شمار می‌رود در شهرستان خدابنده و نیز مدرسه 6 کلاسه چوزک توسط بنیاد برکت با زیربنای 970 مترمربع در منطقه سجاسرود ساخته می‌شود.

مديركل آموزش و پرورش استان زنجان اضافه کرد: مدرسه 18 کلاسه مطهری توسط شرکت فرش سهند با زیربنای 4 هزار و 500 مترمربع در ناحیه یک زنجان در دست احداث است.

وی با اشاره به لزوم اشاعه و ترویج فرهنگ احداث مدارس با حمایت‌ها و مشارکت‌های خیران عنوان کرد: احداث مدرسه می‌تواند یکی از بهترین کارهای خیر به شمار رود چراکه تعلیم و تربیت همه اقشار در این محل انجام می‌گیرد

14 مدرسه خیرساز در استان زنجان احداث می‌شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، مرتضي تمجيدي اظهار کرد: 13 مدرسه و یک کانون فرهنگی خیری و مشارکتی در سطح استان زنجان در حال حاضر در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های احداث مدارس خیری توسط خیران و اعتبارات دولتی احداث می‌شود، گفت: از 13 مدرسه خیری و یک کانون فرهنگی خیری و مشارکتی برخی توسط خیران و نیز برخی که تعهدات خیر مربوطه پایان یافته است از محل اعتبارات دولتی انجام می‌شود.

مديركل آموزش و پرورش استان زنجان بابیان اجرای پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه کرد بچه عنوان کرد: این مدرسه توسط اسکندر کردبچه با 12 کلاس با زیربنای یک هزار و 852 مترمربع در شهرستان ابهر در دست احداث است.

وی بیان کرد: مدرسه 12 کلاسه شادروان یزدانی با زیربنای یک هزار و 400 مترمربع توسط خیر عذرا عبدی دزفولی در محل ناحیه 2 زنجان در دست احداث است.

تمجيدي بابیان احداث مدرسه 10 کلاسه الهیه با زیربنای یک هزار و 200 مترمربع توسط خیر مرحوم شقایقی در محل ناحیه یک زنجان اضافه کرد: مدرسه 12 کلاسه‌ای نیز با زیربنای یک هزار و 400 مترمربع توسط خیر محمدعلی کاظمی در این محل ساخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ناحیه 2 زنجان مدرسه‌ای با 6 کلاس به نام کاوند با زیربنای 600 مترمربع با حمایت‌های مالی خیر فرامرز کریمیان ساخته می‌شود، خاطرنشان کرد: در شهرستان ابهر نیز مدرسه 12 کلاسه صائین قلعه توسط خیر سیدهادی حسینی با زیربنای یک هزار و 260 مترمربع در دست احداث است.

مديركل آموزش و پرورش استان زنجان به احداث کانون فرهنگی فغفوری با زیربنای 526 مترمربع توسط مرحوم جلال فغفوری در ناحیه یک زنجان اشاره کرد و گفت: در این محل مدرسه 18 کلاسه حاج‌آقا مطهری با زیربنای 4 هزار و 432 مترمربع در دست احداث است.

وی عنوان کرد: مدرسه شش کلاسه عمید آباد با زیربنای 468 مترمربع توسط حمدالله سلطانی و نیز مدرسه 15 کلاسه پرورش ولی‌عصر(عج) با زیربنای 2 هزار و 100 مترمربع در شهرستان ابهر ساخته می‌شود.

تمجيدي به دیگر پروژه‌های در دست احداث در استان زنجان اشاره کرد و افزود: مدرسه 6 کلاسه احمد کندی با زیربنای یک هزار و 100 مترمربع توسط رجب گل‌محمدی در شهرستان ایجرود احداث می‌شود.

وی از احداث مدارس خیرساز در شهرستان خدابنده خبر داد و عنوان کرد: مدرسه 2 کلاسه ملک چمنی که ازجمله پروژه‌های مشارکتی به شمار می‌رود در شهرستان خدابنده و نیز مدرسه 6 کلاسه چوزک توسط بنیاد برکت با زیربنای 970 مترمربع در منطقه سجاسرود ساخته می‌شود.

مديركل آموزش و پرورش استان زنجان اضافه کرد: مدرسه 18 کلاسه مطهری توسط شرکت فرش سهند با زیربنای 4 هزار و 500 مترمربع در ناحیه یک زنجان در دست احداث است.

وی با اشاره به لزوم اشاعه و ترویج فرهنگ احداث مدارس با حمایت‌ها و مشارکت‌های خیران عنوان کرد: احداث مدرسه می‌تواند یکی از بهترین کارهای خیر به شمار رود چراکه تعلیم و تربیت همه اقشار در این محل انجام می‌گیرد

14 مدرسه خیرساز در استان زنجان احداث می‌شود

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author