افتتاح مدرسه خير سازدرشهرستان اردل باعنوان “ايران من

افتتاح مدرسه خير سازدرشهرستان اردل باعنوان “ايران من

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، “بهروز امیدی” اظهارکرد: مدرسه 6کلاسه در روستای نوترکی در شهرستان اردل  با عنوان « ايران من » در زمین «ملکشاه کیانیان »از فرهنگیان این شهرستان به مساحت 800 متر مربع  که به یاد مادر مرحومش،«بانو بی بی قمر کیانی»، وقف کرده است ساخته شد.

وی خاطر نشان کرد: این آموزشگاه با اعتباری بالغ بر یک میلیاد ریال از سوی اداره نوسازی وتجهیز مدارس استان و3 میلیاردو 700 میلیون ریال از سوی خیرین مدرسه ساز برای استفاده دانش آموزان ابتدایی مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح مدرسه خير سازدرشهرستان اردل باعنوان “ايران من

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، “بهروز امیدی” اظهارکرد: مدرسه 6کلاسه در روستای نوترکی در شهرستان اردل  با عنوان « ايران من » در زمین «ملکشاه کیانیان »از فرهنگیان این شهرستان به مساحت 800 متر مربع  که به یاد مادر مرحومش،«بانو بی بی قمر کیانی»، وقف کرده است ساخته شد.

وی خاطر نشان کرد: این آموزشگاه با اعتباری بالغ بر یک میلیاد ریال از سوی اداره نوسازی وتجهیز مدارس استان و3 میلیاردو 700 میلیون ریال از سوی خیرین مدرسه ساز برای استفاده دانش آموزان ابتدایی مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح مدرسه خير سازدرشهرستان اردل باعنوان “ايران من

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author