12 نظامی آذربایجان در درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند/ یک بالگرد آذری هم هدف قرار گرفت

12 نظامی آذربایجان در درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند/ یک بالگرد آذری هم هدف قرار گرفت
دولت آذربایجان می‌گوید درگیری‌های 24 ساعت گذشته در منطقه قره‌باغ در مرز ارمنستان به کشته شدن 12 نظامی آذری منجر شده است.

12 نظامی آذربایجان در درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند/ یک بالگرد آذری هم هدف قرار گرفت

دولت آذربایجان می‌گوید درگیری‌های 24 ساعت گذشته در منطقه قره‌باغ در مرز ارمنستان به کشته شدن 12 نظامی آذری منجر شده است.
12 نظامی آذربایجان در درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند/ یک بالگرد آذری هم هدف قرار گرفت

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author