1044 اثر از 30 کشور دنیا و 5 قاره به این جشنواره ارسال شده است

1044 اثر از 30 کشور دنیا و 5 قاره به این جشنواره ارسال شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، ‌حجت‌الاسلام سید سعید بدیعی با بیان اینکه جشنواره فیلم رشد قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی کشور و بیش از نیم قرن قدمت دارد، اظهاركرد: تبادل فرهنگی جمهوری اسلامی با دیگر کشورهای جهان و ارتقای سطح علمی، هنری و آموزشی فرهنگیان و شرکت کنندگان از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی تولید اثر با توجه به نیازهای روز آموزش و پرورش را برنامه این جشنواره برشمرد و تصریح کرد: در حوزه های دانش، پژوهش، پویش و خلاقیت تلاش می‌شود که نیازهای مخاطبان پاسخ داده شود.

دبیر جشنواره بین المللی فیلم رشد با بیان اینکه تولیدات آموزشی و پژوهشی سایر کشورها در این جشنواره مورد استفاده قرار می‌گیرد گفت: 1044 اثر از 30 کشور دنیا و 5 قاره در این جشنواره ارسال شده است و استفاده از فیلم‌های آموزشی در قالب دستگاه های آموزشی نقش بسزایی در مسائل تعلیم و تربیت ایجاد می‌کند.

1044 اثر از 30 کشور دنیا و 5 قاره به این جشنواره ارسال شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، ‌حجت‌الاسلام سید سعید بدیعی با بیان اینکه جشنواره فیلم رشد قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی کشور و بیش از نیم قرن قدمت دارد، اظهاركرد: تبادل فرهنگی جمهوری اسلامی با دیگر کشورهای جهان و ارتقای سطح علمی، هنری و آموزشی فرهنگیان و شرکت کنندگان از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی تولید اثر با توجه به نیازهای روز آموزش و پرورش را برنامه این جشنواره برشمرد و تصریح کرد: در حوزه های دانش، پژوهش، پویش و خلاقیت تلاش می‌شود که نیازهای مخاطبان پاسخ داده شود.

دبیر جشنواره بین المللی فیلم رشد با بیان اینکه تولیدات آموزشی و پژوهشی سایر کشورها در این جشنواره مورد استفاده قرار می‌گیرد گفت: 1044 اثر از 30 کشور دنیا و 5 قاره در این جشنواره ارسال شده است و استفاده از فیلم‌های آموزشی در قالب دستگاه های آموزشی نقش بسزایی در مسائل تعلیم و تربیت ایجاد می‌کند.

1044 اثر از 30 کشور دنیا و 5 قاره به این جشنواره ارسال شده است

دانلود برنامه ایمو

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author