10هزار و14نفر تحت پوشش طرح رشد مدار در مدارس استان

10هزار و14نفر تحت پوشش طرح رشد مدار در مدارس استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام،علی بیرانوند از اجرای طرح پیشگیری رشد مدار با هدف حمایت از دانش‌آموزان آسیب پذیر و آسیب دیده در مدارس، در 85آموزشگاه استان  خبر داد و اظهاركرد: فرمایشات رهبری در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم در پیشگیری رشد مدار استوار است و ایشان رمز موفقیت ما را پرداختن به پیشگیری رشد مدار می‌دانند.

وي بیان داشت :این طرح در قالب 4طرح برنامه آموزشی شامل مدارس عاری از خطر، مهارت های مقابله ای، مدرسه مراقب با رویکرد پیگیری اجتماع محور و مهارت های مراقبت از خود با شرکت بیش از 10هزار و14نفر دانش آموز در دوره های مختلف تحصیلی برگزار شده است .

 وی افزود: در همین راستا با برگزاری 59  کارگاه آموزشی قریب 11 هزار و733 نفر از اولیا و1 هزار و35 نفر از همکاران فرهنگی  در قالب  35کارگاه تحت آموزش مهارت های مقابله ای در مقابل آسیب های اجتماعی قرار گرفتند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام تصریح کرد:88 نمایشگاه سیار در مدارس سراسر استان با هدف آگاه سازی و اطلاع رسانی دانش آموزان در مواجهه با انواع آسیب های اجتماعی برگزارشده است که بیش از 10 هزار و964 نفرازدانش آموزان،والدین ومعلمان از این نمایشگاهها بازدید داشته اند.

بیرانوند به تعامل آموزش و پرورش با مراکز دانشگاهی ، دانشگاه  علوم پزشکی  و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراشاره کرد و گفت : آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان مهمترین مولفه ای است که می تواند آنها را در مقابل آسیب های اجتماعی بیمه کند.

10هزار و14نفر تحت پوشش طرح رشد مدار در مدارس استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام،علی بیرانوند از اجرای طرح پیشگیری رشد مدار با هدف حمایت از دانش‌آموزان آسیب پذیر و آسیب دیده در مدارس، در 85آموزشگاه استان  خبر داد و اظهاركرد: فرمایشات رهبری در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم در پیشگیری رشد مدار استوار است و ایشان رمز موفقیت ما را پرداختن به پیشگیری رشد مدار می‌دانند.

وي بیان داشت :این طرح در قالب 4طرح برنامه آموزشی شامل مدارس عاری از خطر، مهارت های مقابله ای، مدرسه مراقب با رویکرد پیگیری اجتماع محور و مهارت های مراقبت از خود با شرکت بیش از 10هزار و14نفر دانش آموز در دوره های مختلف تحصیلی برگزار شده است .

 وی افزود: در همین راستا با برگزاری 59  کارگاه آموزشی قریب 11 هزار و733 نفر از اولیا و1 هزار و35 نفر از همکاران فرهنگی  در قالب  35کارگاه تحت آموزش مهارت های مقابله ای در مقابل آسیب های اجتماعی قرار گرفتند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام تصریح کرد:88 نمایشگاه سیار در مدارس سراسر استان با هدف آگاه سازی و اطلاع رسانی دانش آموزان در مواجهه با انواع آسیب های اجتماعی برگزارشده است که بیش از 10 هزار و964 نفرازدانش آموزان،والدین ومعلمان از این نمایشگاهها بازدید داشته اند.

بیرانوند به تعامل آموزش و پرورش با مراکز دانشگاهی ، دانشگاه  علوم پزشکی  و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراشاره کرد و گفت : آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان مهمترین مولفه ای است که می تواند آنها را در مقابل آسیب های اجتماعی بیمه کند.

10هزار و14نفر تحت پوشش طرح رشد مدار در مدارس استان

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author