۶۰۰ معلم مؤلف و هزار معلم محقق در استان مشغول فعالیت هستند

۶۰۰ معلم مؤلف و هزار معلم محقق در استان مشغول فعالیت هستند

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان خراسان رضوي، سید جواد حسینی در اولین همایش معلمین مؤلف استان ضمن بیان اجرای طرح های نوین و کارآمد در استان اظهاركرد : طرح قشر بندی معلمین مؤلف یکی از ۱۰۳ طرح ابداعی آموزش و پرورش استان بوده است که در این طرح معلمان را به ۱۸ حرفه مختلف تقسیم کرده ایم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی قشرهای مختلف معلمین را در کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت اثرگذار دانست و تصريح كرد: هدف از این کار ایجاد ارتباط نظام مند با معلمان است و هم اکنون ۱۴۷ پزشک معلم در گروهی هفت نفره نظرات و پیشنهادات قشر پزشکان معلم را در حوزه سلامت به آموزش و پرورش اعلام می کنند.

وی با اعلام این که نظام تصمیم گیری مبتنی بر دانش از دیگر طرح های نوین طراحی شده توسط آموزش و پرورش استان خراسان رضوی است، خاطرنشان كرد: در استان بر این باوریم که تصمیم بدون تحقیق نباید صورت بگیرد و در نظام تصمیم گیری مبتنی بر دانش هدف تولید لقمه های دانش است.

حسيني با اشاره به تولید سه هزار و ۸۰۰ کار پژوهشی در پژوهش سرای عباس زادگان اظهار کرد:تصمیم گرفتیم از راهبردهای ارائه شده در این پژوهش ها بهره ببریم و با تشکیل گروه متخصص در صدد تولید لقمه های دانش و متصل کردن این لقمه ها به ۸۰کارگروه تصمیم گیری در آموزش و پرورش استان برآمدیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اضافه کرد : در استان ۶۰۰ معلم مؤلف و هزار معلم محقق داریم که تمام تحقیات آنها را در تصمیمات خود دخیل کرده ایم و معتقد هستیم گل سرسبد معلمان استات خراسان رضوی معلمین مؤلف هستند که علاوه بر تعلیم و تربیت قلم در دست گرفته و ایده پردازی می کنند.

۶۰۰ معلم مؤلف و هزار معلم محقق در استان مشغول فعالیت هستند

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان خراسان رضوي، سید جواد حسینی در اولین همایش معلمین مؤلف استان ضمن بیان اجرای طرح های نوین و کارآمد در استان اظهاركرد : طرح قشر بندی معلمین مؤلف یکی از ۱۰۳ طرح ابداعی آموزش و پرورش استان بوده است که در این طرح معلمان را به ۱۸ حرفه مختلف تقسیم کرده ایم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی قشرهای مختلف معلمین را در کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت اثرگذار دانست و تصريح كرد: هدف از این کار ایجاد ارتباط نظام مند با معلمان است و هم اکنون ۱۴۷ پزشک معلم در گروهی هفت نفره نظرات و پیشنهادات قشر پزشکان معلم را در حوزه سلامت به آموزش و پرورش اعلام می کنند.

وی با اعلام این که نظام تصمیم گیری مبتنی بر دانش از دیگر طرح های نوین طراحی شده توسط آموزش و پرورش استان خراسان رضوی است، خاطرنشان كرد: در استان بر این باوریم که تصمیم بدون تحقیق نباید صورت بگیرد و در نظام تصمیم گیری مبتنی بر دانش هدف تولید لقمه های دانش است.

حسيني با اشاره به تولید سه هزار و ۸۰۰ کار پژوهشی در پژوهش سرای عباس زادگان اظهار کرد:تصمیم گرفتیم از راهبردهای ارائه شده در این پژوهش ها بهره ببریم و با تشکیل گروه متخصص در صدد تولید لقمه های دانش و متصل کردن این لقمه ها به ۸۰کارگروه تصمیم گیری در آموزش و پرورش استان برآمدیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اضافه کرد : در استان ۶۰۰ معلم مؤلف و هزار معلم محقق داریم که تمام تحقیات آنها را در تصمیمات خود دخیل کرده ایم و معتقد هستیم گل سرسبد معلمان استات خراسان رضوی معلمین مؤلف هستند که علاوه بر تعلیم و تربیت قلم در دست گرفته و ایده پردازی می کنند.

۶۰۰ معلم مؤلف و هزار معلم محقق در استان مشغول فعالیت هستند

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author