۱۰۰ درصد دانش‌آموزان ابتدایی در اردبیل تحت پوشش تعلیم و تربیت هستند

۱۰۰ درصد دانش‌آموزان ابتدایی در اردبیل تحت پوشش تعلیم و تربیت هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان اردبيل، احمد ناصری در دیدار فرهنگیان با امام جمعه اردبیل اظهاركرد: در حال‌ حاضر 100 درصد دانش‌آموزان ابتدایی استان اردبیل تحت پوشش تعلیم و تربیت هستند و در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده تا هیچ دانش‌آموز ابتدایی از تعلیم و تربیت باز نماند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به اینکه 90 درصد دانش‌آموزان متوسطه اول نیز در استان اردبیل تحت پوشش تعلیم و تربیت هستند،‌ افزود: در متوسطه دوم نیز 75 درصد دانش‌آموزان تحت پوشش تحصیل هستند که در صدد هستیم با برنامه‌ریزی منسجم این آمار را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: در حال‌حاضر 224 هزار و 953 دانش‌آموز در استان اردبیل مشغول تحصیل هستند و 20 درصد جمعیت استان اردبیل را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند و این قشر نقش بسزایی در توسعه برنامه‌های فرهنگی قرآنی و اجتماعی دارند که باید برای حمایت از این قشر همگان پیشگام باشند.

ناصري بیان کرد: 76 درصد دانش‌آموزان استان اردبیل در مدارس شهری و 245 درصد نیز در مدارس روستایی مشغول تحصیل هستند که از این تعداد 52 درصد دانش‌آموزان پسر، 40 درصد نیز دختر است که خدمات آموزش و پرورش به طور اساسی برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف ارائه می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: 15 درصد مدارس استان اردبیل غیردولتی بوده که در این زمینه استان اردبیل جزو استان‌های برتر کشور محسوب شده و نیاز است برای کمک به آموزش و پرورش مشارکت‌های مردمی افزایش یابد

۱۰۰ درصد دانش‌آموزان ابتدایی در اردبیل تحت پوشش تعلیم و تربیت هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان اردبيل، احمد ناصری در دیدار فرهنگیان با امام جمعه اردبیل اظهاركرد: در حال‌ حاضر 100 درصد دانش‌آموزان ابتدایی استان اردبیل تحت پوشش تعلیم و تربیت هستند و در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده تا هیچ دانش‌آموز ابتدایی از تعلیم و تربیت باز نماند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به اینکه 90 درصد دانش‌آموزان متوسطه اول نیز در استان اردبیل تحت پوشش تعلیم و تربیت هستند،‌ افزود: در متوسطه دوم نیز 75 درصد دانش‌آموزان تحت پوشش تحصیل هستند که در صدد هستیم با برنامه‌ریزی منسجم این آمار را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: در حال‌حاضر 224 هزار و 953 دانش‌آموز در استان اردبیل مشغول تحصیل هستند و 20 درصد جمعیت استان اردبیل را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند و این قشر نقش بسزایی در توسعه برنامه‌های فرهنگی قرآنی و اجتماعی دارند که باید برای حمایت از این قشر همگان پیشگام باشند.

ناصري بیان کرد: 76 درصد دانش‌آموزان استان اردبیل در مدارس شهری و 245 درصد نیز در مدارس روستایی مشغول تحصیل هستند که از این تعداد 52 درصد دانش‌آموزان پسر، 40 درصد نیز دختر است که خدمات آموزش و پرورش به طور اساسی برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف ارائه می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: 15 درصد مدارس استان اردبیل غیردولتی بوده که در این زمینه استان اردبیل جزو استان‌های برتر کشور محسوب شده و نیاز است برای کمک به آموزش و پرورش مشارکت‌های مردمی افزایش یابد

۱۰۰ درصد دانش‌آموزان ابتدایی در اردبیل تحت پوشش تعلیم و تربیت هستند

فروش بک لینک

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author