گزارشی از قدیمی‌ترین مسابقات بین‌المللی قرآن جهان/ معرفی 25 قاری افتخار‌آفرین این رقابت‌ها

گزارشی از قدیمی‌ترین مسابقات بین‌المللی قرآن جهان/ معرفی 25 قاری افتخار‌آفرین این رقابت‌ها
مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی با 57 دوره برگزاری به عنوان قدیمی‌ترین مسابقات قرآن جهان اسلام معروف است و امسال در جریان مسابقات قرآن کویت به عنوان بهترین برنامه قرآنی جهان معرفی شد.

گزارشی از قدیمی‌ترین مسابقات بین‌المللی قرآن جهان/ معرفی 25 قاری افتخار‌آفرین این رقابت‌ها

مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی با 57 دوره برگزاری به عنوان قدیمی‌ترین مسابقات قرآن جهان اسلام معروف است و امسال در جریان مسابقات قرآن کویت به عنوان بهترین برنامه قرآنی جهان معرفی شد.
گزارشی از قدیمی‌ترین مسابقات بین‌المللی قرآن جهان/ معرفی 25 قاری افتخار‌آفرین این رقابت‌ها

آپدیت نود 32 نسخه 8

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author