کسب مقام قهرمانی مسابقات دوومیدانی توسط دانش آموزان استان آذربايجان شرقي

کسب مقام قهرمانی مسابقات دوومیدانی توسط دانش آموزان استان آذربايجان شرقي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان شرقي، دانش آموزان متوسطه اول، ميلاد ناصح جهان، محسن نوبهار،فريد غني زاده و علي دهخدا در ريله سوئيسي، در متوسطه دوم ياسر عابديني و مهدي پيرجهان ، رضا برادري و محمد حسن رفعتي مقام اول اين دوره از مسابقات را به دست آوردند.

بر اساس اين گزارش؛ ميلاد ناصح جهان در 200متر و حسن نوبهار در 100 متر مقام دوم، پوريا فرجي در پنج گانه مقام سوم، علي دهخوار قانيدر 110 متر با مانع و علي مهدي زاده در پرتاب نيزه مقام چهارم، فريد غني زاده در پرش طول پنجم، رضا برادري در دو 100 متر و احمد رفيعي در دو 300 متر مقام ششم و محمد حسن رفعتي در پرتاب نيزه مقام هشتم اين دوره از مسابقات را به دست آوردند.

اين گزارش مي افزايد؛ ثمین جعفرزاده در رشته دوومیدانی قهرمان قهرمانان کشور شد و مدال طلا را ازآن خود کرد و همچنين تیم دو دومیدانی ابتدایی دختران استان آذربایجان شرقی برای دومین بار به مقام قهرمانی تیمی کشور دست يافت.

کسب مقام قهرمانی مسابقات دوومیدانی توسط دانش آموزان استان آذربايجان شرقي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان شرقي، دانش آموزان متوسطه اول، ميلاد ناصح جهان، محسن نوبهار،فريد غني زاده و علي دهخدا در ريله سوئيسي، در متوسطه دوم ياسر عابديني و مهدي پيرجهان ، رضا برادري و محمد حسن رفعتي مقام اول اين دوره از مسابقات را به دست آوردند.

بر اساس اين گزارش؛ ميلاد ناصح جهان در 200متر و حسن نوبهار در 100 متر مقام دوم، پوريا فرجي در پنج گانه مقام سوم، علي دهخوار قانيدر 110 متر با مانع و علي مهدي زاده در پرتاب نيزه مقام چهارم، فريد غني زاده در پرش طول پنجم، رضا برادري در دو 100 متر و احمد رفيعي در دو 300 متر مقام ششم و محمد حسن رفعتي در پرتاب نيزه مقام هشتم اين دوره از مسابقات را به دست آوردند.

اين گزارش مي افزايد؛ ثمین جعفرزاده در رشته دوومیدانی قهرمان قهرمانان کشور شد و مدال طلا را ازآن خود کرد و همچنين تیم دو دومیدانی ابتدایی دختران استان آذربایجان شرقی برای دومین بار به مقام قهرمانی تیمی کشور دست يافت.

کسب مقام قهرمانی مسابقات دوومیدانی توسط دانش آموزان استان آذربايجان شرقي

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author