کسب طلای المپیاد علمی کشور توسط دانش آموز میبدی

کسب طلای المپیاد علمی کشور توسط دانش آموز میبدی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان یزد، محمد جواد انتظاری دانش آموز سال سوم دبیرستان شهید رحیمی فر میبد توانست مدال طلای المپیاد علمی کشور در رشته سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی را از آن خود کند .

بر اين اساس، دانش آموز امیر محمد محمودیان نیز توانست مقام سوم جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی در رشته زبان و ادبیات فارسی را کسب نماید.

بر اساس اين گزارش، این دانش آموز در پایه نهم دبیرستان شاهد شهید با هنر میبد به تحصیل اشتغال داشته است.

کسب طلای المپیاد علمی کشور توسط دانش آموز میبدی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان یزد، محمد جواد انتظاری دانش آموز سال سوم دبیرستان شهید رحیمی فر میبد توانست مدال طلای المپیاد علمی کشور در رشته سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی را از آن خود کند .

بر اين اساس، دانش آموز امیر محمد محمودیان نیز توانست مقام سوم جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی در رشته زبان و ادبیات فارسی را کسب نماید.

بر اساس اين گزارش، این دانش آموز در پایه نهم دبیرستان شاهد شهید با هنر میبد به تحصیل اشتغال داشته است.

کسب طلای المپیاد علمی کشور توسط دانش آموز میبدی

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author