کسب سه مدال طلا وعنوان قهرماني درمسابقات قهرماني وزنه برداري آسيايي ژاپن

کسب سه مدال طلا وعنوان قهرماني درمسابقات قهرماني وزنه برداري آسيايي ژاپن

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از  استان ایلام، علی بیرانوند تصریح کرد : این دانش آموز قهرمان  ابتدا در حركت يك ضرب  با ثبت 3 حرکت صحیح (130)، (135) و (138) کیلوگرم، مقتدرانه بالاتر از سایر رقبای 94 کیلویی خود قرار گرفت و درحرکت یک ضرب این دسته وهمچنين در حرکت دوضرب نيز با ثبت وزنه های (160)، (165) کیلوگرمی، ضمن کسب سه نشان طلای دسته 94 کیلوگرم رقابتهای آسیایی 2016 ژاپن با مجموع (303) کیلوگرم عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را بدست آورد .

کسب سه مدال طلا وعنوان قهرماني درمسابقات قهرماني وزنه برداري آسيايي ژاپن

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از  استان ایلام، علی بیرانوند تصریح کرد : این دانش آموز قهرمان  ابتدا در حركت يك ضرب  با ثبت 3 حرکت صحیح (130)، (135) و (138) کیلوگرم، مقتدرانه بالاتر از سایر رقبای 94 کیلویی خود قرار گرفت و درحرکت یک ضرب این دسته وهمچنين در حرکت دوضرب نيز با ثبت وزنه های (160)، (165) کیلوگرمی، ضمن کسب سه نشان طلای دسته 94 کیلوگرم رقابتهای آسیایی 2016 ژاپن با مجموع (303) کیلوگرم عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را بدست آورد .

کسب سه مدال طلا وعنوان قهرماني درمسابقات قهرماني وزنه برداري آسيايي ژاپن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author