کسب رتبه نخست کشوری توسط مدیر مدرسه رودبنه گيلان

کسب رتبه نخست کشوری توسط مدیر مدرسه رودبنه گيلان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، آمنه بابایی مدیرمدرسه دوره اول متوسطه منطقه رودبنه با ارائه طرحی با عنوان «یادآوری صنایع دستی و سنتی منطقه» رتبه نخست کشوری «جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیا و مربیان» را به دست آورد .

بر اساس اين گزارش؛ در طرح«یادآوری صنایع دستی و سنتی منطقه»  چندین غرفه از جمله گلیم بافی، پرورش قارچ، حصیربافی، آموزش دوخت لباس های محلی، نخ ریسی و پخت نان محلی، به منظور آشنایی دانش آموزان با تجارب اولیا و مربیان به نمایش گذاشته شد.

گفتني است؛ «جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیا و مربیان» هر ساله در اردیبهشت ماه و در دو بخش طرح های اجرایی و مطالعاتی و پیشنهادی، با هدف افزایش مشارکت خانواده ها در فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه، ایجاد خلاقیت و نوآوری در فعالیت های انجمن های اولیا ومربیان و ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی و پرورشی مدارس، برگزار می شود.

کسب رتبه نخست کشوری توسط مدیر مدرسه رودبنه گيلان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، آمنه بابایی مدیرمدرسه دوره اول متوسطه منطقه رودبنه با ارائه طرحی با عنوان «یادآوری صنایع دستی و سنتی منطقه» رتبه نخست کشوری «جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیا و مربیان» را به دست آورد .

بر اساس اين گزارش؛ در طرح«یادآوری صنایع دستی و سنتی منطقه»  چندین غرفه از جمله گلیم بافی، پرورش قارچ، حصیربافی، آموزش دوخت لباس های محلی، نخ ریسی و پخت نان محلی، به منظور آشنایی دانش آموزان با تجارب اولیا و مربیان به نمایش گذاشته شد.

گفتني است؛ «جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیا و مربیان» هر ساله در اردیبهشت ماه و در دو بخش طرح های اجرایی و مطالعاتی و پیشنهادی، با هدف افزایش مشارکت خانواده ها در فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه، ایجاد خلاقیت و نوآوری در فعالیت های انجمن های اولیا ومربیان و ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی و پرورشی مدارس، برگزار می شود.

کسب رتبه نخست کشوری توسط مدیر مدرسه رودبنه گيلان

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author