کسب رتبه سوم استان فارس ، درهفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرجویان و هنرآموزان سراسر کشور

کسب رتبه سوم استان فارس ، درهفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرجویان و هنرآموزان سراسر کشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان  فارس، از استان فارس 16 هنرجو و هنرآموز  درهفدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی هنرجویان و هنرآموزان هنر ستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور شرکت داشتند که  14 تن از آنها ،موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند .

بر اين اساس،  در بخش هنرآموزی و در رشته طراحی و دوخت ، هاجر صلواتی از هنرستان امام موسی صدر ناحیه 4 شیراز موفق به کسب  رتبه اول  کشوری شد و در بخش هنر جویان نیز، ملیکا فرزاد در رشته نقاشی  (نقاشی با مداد رنگی)، کلاره مرادیان در رشته صنایع دستی(سفالگری با دست) از هنرستان هنر و اندیشه ناحیه یک شیراز ، مینا ترحمی اردکانی  در رشته گرافیک ( تکنیک عکاسی)، سارا تودجی در رشته صنایع دستی ( نگارگری)، از هنرستان معدل ناحیه دو شیراز موفق به کسب رتبه اول کشوری شدند.

بر اساس اين گزارش، هنرجویان : پریسا عمادی  در رشته نقاشی ( تکنیک و مواد آزاد)، پرنیا خواجه در رشته نقاشی (نقاشی با گواش) ، زهرا کامیاب در رشته صنایع دستی (سفالگری با چرخ) از هنرستان هنر و اندیشه ناحیه یک شیراز ، زهرا صادقی در ررشته صنایع دستی (منبت و معرق ) ، فاطمه نوروزی در رشته طراحی و دوخت  از هنرستان معدل ناحیه دو شیراز و آذرخش رئیسی در رشته انیمیشن (فیلمنامه انیمیشن) از هنرستان الزهرا ناحیه سه شیراز نیز موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدند و هنرجویان : فاطمه فلاح زاده در رشته نقاشی (نقاشی با آبرنگ) و مریم باصری در رشته نقاشی (نقاشی با پاستل) از هنرستان هنر و اندیشه ناحیه یک شیراز  و طیبه عباسپور در رشته انیمیشن (داستان کوتاه) از هنرستان الزهرا  (س)ناحیه سه شیراز موفق به کسب رتبه سوم کشوری شدند..

کسب رتبه سوم استان فارس ، درهفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرجویان و هنرآموزان سراسر کشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان  فارس، از استان فارس 16 هنرجو و هنرآموز  درهفدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی هنرجویان و هنرآموزان هنر ستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور شرکت داشتند که  14 تن از آنها ،موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند .

بر اين اساس،  در بخش هنرآموزی و در رشته طراحی و دوخت ، هاجر صلواتی از هنرستان امام موسی صدر ناحیه 4 شیراز موفق به کسب  رتبه اول  کشوری شد و در بخش هنر جویان نیز، ملیکا فرزاد در رشته نقاشی  (نقاشی با مداد رنگی)، کلاره مرادیان در رشته صنایع دستی(سفالگری با دست) از هنرستان هنر و اندیشه ناحیه یک شیراز ، مینا ترحمی اردکانی  در رشته گرافیک ( تکنیک عکاسی)، سارا تودجی در رشته صنایع دستی ( نگارگری)، از هنرستان معدل ناحیه دو شیراز موفق به کسب رتبه اول کشوری شدند.

بر اساس اين گزارش، هنرجویان : پریسا عمادی  در رشته نقاشی ( تکنیک و مواد آزاد)، پرنیا خواجه در رشته نقاشی (نقاشی با گواش) ، زهرا کامیاب در رشته صنایع دستی (سفالگری با چرخ) از هنرستان هنر و اندیشه ناحیه یک شیراز ، زهرا صادقی در ررشته صنایع دستی (منبت و معرق ) ، فاطمه نوروزی در رشته طراحی و دوخت  از هنرستان معدل ناحیه دو شیراز و آذرخش رئیسی در رشته انیمیشن (فیلمنامه انیمیشن) از هنرستان الزهرا ناحیه سه شیراز نیز موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدند و هنرجویان : فاطمه فلاح زاده در رشته نقاشی (نقاشی با آبرنگ) و مریم باصری در رشته نقاشی (نقاشی با پاستل) از هنرستان هنر و اندیشه ناحیه یک شیراز  و طیبه عباسپور در رشته انیمیشن (داستان کوتاه) از هنرستان الزهرا  (س)ناحیه سه شیراز موفق به کسب رتبه سوم کشوری شدند..

کسب رتبه سوم استان فارس ، درهفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرجویان و هنرآموزان سراسر کشور

خرید بک لینک رنک 6

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author