کسب رتبه اول وبلاگ نویسی در پرسش مهرشانزدهم توسط دانش آموز سیستانی و بلوچستانی

کسب رتبه اول وبلاگ نویسی در پرسش مهرشانزدهم توسط دانش آموز سیستانی و بلوچستانی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان،  در کنگره ملی پرسش مهر امسال دانش آموز کمیل دهمرده از استان سیستان و بلوچستان در رشته وبلاگ نویسی حائز رتبه اول کشوری شد .

بر اين اساس،  در رشته مقاله پژوهشی بترتیب همکاران فرهنگی خواهر ، طوبی کهخایی مقدم از دبستان فائق ناحیه یک زاهدان و مهدیه شهرکی از دبیرستان پروین اعتصامی آموزش و پرورش رتبه های دوم و سوم کشوری را کسب کردند.

کسب رتبه اول وبلاگ نویسی در پرسش مهرشانزدهم توسط دانش آموز سیستانی و بلوچستانی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان،  در کنگره ملی پرسش مهر امسال دانش آموز کمیل دهمرده از استان سیستان و بلوچستان در رشته وبلاگ نویسی حائز رتبه اول کشوری شد .

بر اين اساس،  در رشته مقاله پژوهشی بترتیب همکاران فرهنگی خواهر ، طوبی کهخایی مقدم از دبستان فائق ناحیه یک زاهدان و مهدیه شهرکی از دبیرستان پروین اعتصامی آموزش و پرورش رتبه های دوم و سوم کشوری را کسب کردند.

کسب رتبه اول وبلاگ نویسی در پرسش مهرشانزدهم توسط دانش آموز سیستانی و بلوچستانی

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author