کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را به سازمان معیار در حوزه فرهنگ تبدیل کنیم

کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را به سازمان معیار در حوزه فرهنگ تبدیل کنیم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، علیرضا حاجیان‌زاده در جمع مربیان و کارشناسان کانون استان گیلان اظهاركرد: اگر رفتار، منش و شخصیت ما شاخص یک فرهنگ اصیل و سالم باشد، آن‌گاه خروجی‌های کانون در آینده انسان‌هایی بافرهنگ، اصیل، متفکر، متدین، توانمند، بااخلاق، بانشاط و اجتماعی خواهند بود.

وی با تاکید بر لزوم مراقبت از تهاجم فرهنگی بیگانگان تصريح كرد : تأثیر تهاجم فرهنگی حتی در درون مجموعه فرهنگی ماکه یکی از سالم‌ترین مجموعه‌های فرهنگی است  نیز می تواند اتفاق بیافتد واگر مراقبت نکنیم بعید نیست در درون خودمان هم گرفتار تهاجم فرهنگی و فرهنگ مادی و قهقرایی شویم.

مدیرعامل کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با بیان این‌که اصل و اساس کانون برمبنای کار فرهنگی و زیرشاخه‌های آن یعنی فعالیت‌های هنری و ادبی تنظیم شده است، بر اهمیت شناخت ویژگی‌ها، آسیب‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه فرهنگ تاکید کرد.

حاجیان‌زاده خاطرنشان كرد : برخی، فرهنگ را متاثر از دانایی، دانش‌ها و دانستنی‌ها و برخی متاثر از باورها و اعتقادات می‌دانند و گروهی دیگر آن را با هنر گره زده‌اند و بیشتر، هنر را نمایه اصلی فرهنگ برمی‌شمارند و البته برخی هم عادات، آداب و رسوم را مبنا و پایه فرهنگ عنوان می‌کنند.

مدیرعامل کانون در همین زمینه نگاه راهبردی مقام معظم رهبری در حوزه آموزش زبان‌های خارجی و رهنمود‌های معظم‌له در زمینه مراقبت از انتقال فرهنگ و سبک زندگی غربی از این طریق را یادآور شد و افزود: امروز یکی ازسیاست‌های کانون هم این است که از توانمندی‌های کانون زبان ایران برای ایجاد یک جریان فرهنگی زبان‌آموزی و هدایت و ساماندهی این عرصه استفاده کند.

حاجیان‌زاده سپس به فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر مراقبت از رخنه‌های فرهنگی و تغییر مسیر فرهنگ از چارچوب نظام اسلامی- که هویت واقعی جامعه رابرهم می‌ریزد – و این که پایه اساسی و تفکر حاکم بر کانون باید مساله انقلاب اسلامی باشد، اشاره کرد و یادآور شد: باید فضای حاکم بر متن و مفهوم آثار کانون تفکر ناب انقلاب اسلامی باشد و ما در چشم‌انداز10 ساله هم یک بند را به مراقبت از هویت دینی، ،سرزمینی و انقلابی اختصاص داده‌ایم

 

کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را به سازمان معیار در حوزه فرهنگ تبدیل کنیم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، علیرضا حاجیان‌زاده در جمع مربیان و کارشناسان کانون استان گیلان اظهاركرد: اگر رفتار، منش و شخصیت ما شاخص یک فرهنگ اصیل و سالم باشد، آن‌گاه خروجی‌های کانون در آینده انسان‌هایی بافرهنگ، اصیل، متفکر، متدین، توانمند، بااخلاق، بانشاط و اجتماعی خواهند بود.

وی با تاکید بر لزوم مراقبت از تهاجم فرهنگی بیگانگان تصريح كرد : تأثیر تهاجم فرهنگی حتی در درون مجموعه فرهنگی ماکه یکی از سالم‌ترین مجموعه‌های فرهنگی است  نیز می تواند اتفاق بیافتد واگر مراقبت نکنیم بعید نیست در درون خودمان هم گرفتار تهاجم فرهنگی و فرهنگ مادی و قهقرایی شویم.

مدیرعامل کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با بیان این‌که اصل و اساس کانون برمبنای کار فرهنگی و زیرشاخه‌های آن یعنی فعالیت‌های هنری و ادبی تنظیم شده است، بر اهمیت شناخت ویژگی‌ها، آسیب‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه فرهنگ تاکید کرد.

حاجیان‌زاده خاطرنشان كرد : برخی، فرهنگ را متاثر از دانایی، دانش‌ها و دانستنی‌ها و برخی متاثر از باورها و اعتقادات می‌دانند و گروهی دیگر آن را با هنر گره زده‌اند و بیشتر، هنر را نمایه اصلی فرهنگ برمی‌شمارند و البته برخی هم عادات، آداب و رسوم را مبنا و پایه فرهنگ عنوان می‌کنند.

مدیرعامل کانون در همین زمینه نگاه راهبردی مقام معظم رهبری در حوزه آموزش زبان‌های خارجی و رهنمود‌های معظم‌له در زمینه مراقبت از انتقال فرهنگ و سبک زندگی غربی از این طریق را یادآور شد و افزود: امروز یکی ازسیاست‌های کانون هم این است که از توانمندی‌های کانون زبان ایران برای ایجاد یک جریان فرهنگی زبان‌آموزی و هدایت و ساماندهی این عرصه استفاده کند.

حاجیان‌زاده سپس به فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر مراقبت از رخنه‌های فرهنگی و تغییر مسیر فرهنگ از چارچوب نظام اسلامی- که هویت واقعی جامعه رابرهم می‌ریزد – و این که پایه اساسی و تفکر حاکم بر کانون باید مساله انقلاب اسلامی باشد، اشاره کرد و یادآور شد: باید فضای حاکم بر متن و مفهوم آثار کانون تفکر ناب انقلاب اسلامی باشد و ما در چشم‌انداز10 ساله هم یک بند را به مراقبت از هویت دینی، ،سرزمینی و انقلابی اختصاص داده‌ایم

 

کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را به سازمان معیار در حوزه فرهنگ تبدیل کنیم

بک لینک رنک 1
label, , , , , , , , , , , , ,

About the author