کانون های ورزشی درون مدرسه ای مکمل درس تربیت بدنی هستند

کانون های ورزشی درون مدرسه ای مکمل درس تربیت بدنی هستند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت تربیت بدنی وسلامت، مهرزاد حمیدی در خصوص برنامه‌های حوزه تربیت بدنی برای اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان، با بيان اينکه یکی از اهداف سند تحول بنیادین تقویت شایستگی های پایه در میان دانش آموزان است، اظهاركرد: ورزش این توانایی را دارد که همه اقشار جامعه را در برگیرد بنابراین برای آموزش و پرورش هدف اصلی 13 میلیون دانش آموز است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش تصريح كرد: امروزه با توجه به رشد و شکوفایی دانش آموزان در ورزش های پایه بنا را بر تحول در مدارس گذاشته ايم.

وي با بيان اين كه فعال سازی کانون های ورزشی درون مدرسه ای مکمل درس تربیت بدنی هستند، خاطرنشان كرد: کانون های ورزشی درون مدرسه ای یکی از طرح های آموزش و پرورش بر اساس سند تحول در مسیر ترقی دانش آموزان است.

حميدي با اشاره به اين كه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تعطیلات تابستاني از اهمیت بسزایی برخوردار است، بيان كرد: آموزش و پرورش در همه ابعاد و برنامه های ویژه‌ای برای ایام تابستان دانش آموزان پیش بینی کرده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش افزود: در اردوهای تابستانه‌ای که سایر معاونت‌های آموزش و پرورش تدارک دیده‌اند، حوزه تربیت بدنی برای ایجاد تنوع در روند فعالیت های اردویی، برنامه ویژه ای دارد.

وي با بیان اینکه حوزه تربیت بدنی علاوه بر همکاری با سایر بخش ها، به تنهایی نیز در غنی کردن اوقات فراغت دانش آموزان برنامه‌هایی در دست اجرا دارد، بیان کرد: کانون‌های ورزشی درون مدرسه ای و برون مدرسه ای از جمله برنامه های تابستانه برای دانش آموزان است.

کانون های ورزشی درون مدرسه ای مکمل درس تربیت بدنی هستند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت تربیت بدنی وسلامت، مهرزاد حمیدی در خصوص برنامه‌های حوزه تربیت بدنی برای اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان، با بيان اينکه یکی از اهداف سند تحول بنیادین تقویت شایستگی های پایه در میان دانش آموزان است، اظهاركرد: ورزش این توانایی را دارد که همه اقشار جامعه را در برگیرد بنابراین برای آموزش و پرورش هدف اصلی 13 میلیون دانش آموز است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش تصريح كرد: امروزه با توجه به رشد و شکوفایی دانش آموزان در ورزش های پایه بنا را بر تحول در مدارس گذاشته ايم.

وي با بيان اين كه فعال سازی کانون های ورزشی درون مدرسه ای مکمل درس تربیت بدنی هستند، خاطرنشان كرد: کانون های ورزشی درون مدرسه ای یکی از طرح های آموزش و پرورش بر اساس سند تحول در مسیر ترقی دانش آموزان است.

حميدي با اشاره به اين كه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تعطیلات تابستاني از اهمیت بسزایی برخوردار است، بيان كرد: آموزش و پرورش در همه ابعاد و برنامه های ویژه‌ای برای ایام تابستان دانش آموزان پیش بینی کرده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش افزود: در اردوهای تابستانه‌ای که سایر معاونت‌های آموزش و پرورش تدارک دیده‌اند، حوزه تربیت بدنی برای ایجاد تنوع در روند فعالیت های اردویی، برنامه ویژه ای دارد.

وي با بیان اینکه حوزه تربیت بدنی علاوه بر همکاری با سایر بخش ها، به تنهایی نیز در غنی کردن اوقات فراغت دانش آموزان برنامه‌هایی در دست اجرا دارد، بیان کرد: کانون‌های ورزشی درون مدرسه ای و برون مدرسه ای از جمله برنامه های تابستانه برای دانش آموزان است.

کانون های ورزشی درون مدرسه ای مکمل درس تربیت بدنی هستند

خبرگزاری مهر

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author