چهار میلیون دانش آموز در کشور تحت پوشش المپیادهای ورزشی قرار دارند

چهار میلیون دانش آموز در کشور تحت پوشش المپیادهای ورزشی قرار دارند

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالی، حسین بابویی در همایش اصول وطراحی درس تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی دربجنورد افزود: نقش مدیران مدارس و معلمان تربیت بدنی در ایجاد هم افزایی برای اجرای اهداف تربیت بدنی کشور بسیار با اهمیت است.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی وزارت آموزش وپرورش با بیان این که درس تربیت بدنی هنوز جایگاه واقعی را در مدارس ندارد گفت: 33 هزارمعلم تربیت بدنی در تحقق اهداف ورزش دانش آموزان نقش اساسی دارند.

وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت مدیران، معلمان تربیت بدنی و سند تحول بنیادین به نتایج خوبی دست پیدا کنیم و همچنین خروجی دوره های آموزشی معلمان این رشته در برنامه های راهبردی سلامت ثمربخش باشد.

بابويي برنامه سلامت وزارت آموزش و پرورش را در راستای برنامه ششم توسعه با اهمیت خواند و گفت: اجرای برنامه های سلامت هماهنگی بین سایر وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی را می طلبد.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از استانها برنامه هایی اجرا می شود که هماهنگ با سایر استانها نیست و از آنجایی که کشور ما از لحاظ قومی و قبیله ای بسیار متنوع است لازم است تا این هماهنگی در بین این اقشار و دستگاهها ایجاد شود.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تربیت بدنی و سلامت باعث می شود تا دیدگاه ها و رویکردها به هم نزدیک شود تا از این طریق بتوانیم اهداف سند تحول بنیادین را به خوبی اجرا کنیم.

چهار میلیون دانش آموز در کشور تحت پوشش المپیادهای ورزشی قرار دارند

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالی، حسین بابویی در همایش اصول وطراحی درس تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی دربجنورد افزود: نقش مدیران مدارس و معلمان تربیت بدنی در ایجاد هم افزایی برای اجرای اهداف تربیت بدنی کشور بسیار با اهمیت است.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی وزارت آموزش وپرورش با بیان این که درس تربیت بدنی هنوز جایگاه واقعی را در مدارس ندارد گفت: 33 هزارمعلم تربیت بدنی در تحقق اهداف ورزش دانش آموزان نقش اساسی دارند.

وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت مدیران، معلمان تربیت بدنی و سند تحول بنیادین به نتایج خوبی دست پیدا کنیم و همچنین خروجی دوره های آموزشی معلمان این رشته در برنامه های راهبردی سلامت ثمربخش باشد.

بابويي برنامه سلامت وزارت آموزش و پرورش را در راستای برنامه ششم توسعه با اهمیت خواند و گفت: اجرای برنامه های سلامت هماهنگی بین سایر وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی را می طلبد.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از استانها برنامه هایی اجرا می شود که هماهنگ با سایر استانها نیست و از آنجایی که کشور ما از لحاظ قومی و قبیله ای بسیار متنوع است لازم است تا این هماهنگی در بین این اقشار و دستگاهها ایجاد شود.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی وفعالیت های ورزشی وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تربیت بدنی و سلامت باعث می شود تا دیدگاه ها و رویکردها به هم نزدیک شود تا از این طریق بتوانیم اهداف سند تحول بنیادین را به خوبی اجرا کنیم.

چهار میلیون دانش آموز در کشور تحت پوشش المپیادهای ورزشی قرار دارند

گروه تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author