چابك سازي بايد در كانون رويكردها ، سياست ها و برنامه هاي آموزش و پرورش قرار گيرد

چابك سازي بايد در كانون رويكردها ، سياست ها و برنامه هاي آموزش و پرورش قرار گيرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز فخرالدين احمدي دانش آشتياني در گردهمايي مديران كل استان هاي كشور كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، با اشاره به گستردگي، پيچيدگي، فراواني و مزمن بودن مسائل  اين وزارتخانه اظهاركرد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آموزش وپرورش گرفتار تغييرات آني، مقطعي ، مطالعه نشده و غيرواقع بينانه بوده و در طول اين مدت تغييرات ساختاري، اداري و محتوايي كه صورت گرفته موجب رضايتمندي مسئولان نظام، مديران مدارس، اولياي دانش آموزان و نخبگان جامعه قرار نگرفته است به گونه اي كه مي توان گفت، علي رغم همه تلاش هاي  صورت گرفته نگاه به آموزش و پرورش، انتقادي درباره همه چيز و عليه همه است.

وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر ضرورت تغيير در نگرش و شيوه ها خاطر نشان كرد: اصل تغيير هم براساس اصول اعتقادي و هم بر پايه واقعيت هاي تجربي و تحولات جهاني دغدغه اي ارزشمند است .

عضو كابينه تدبير و اميد با اشاره به نقش محوري« مدرسه» در برنامه هاي اعلامي به مجلس شوراي اسلامي افزود: مدرسه به عنوان اصلي ترين كانون آموزش و پرورش و مهمترين واحد تاثير گذار براي تربيت نيروي انساني كارآمد و توسعه محور و زيربناي توسعه پايدار است واگر مي خواهيم در ايفاي اين نقش موفق باشيم نيازمند ايجاد تحول در آن هستيم .  

وي با بيان اين كه تغيير و تحول بايد چابك سازي  سازماني همراه باشد تصريح كرد: معتقدم محور شدن مدرسه و ايجاد اين تغيير از طريق چابك سازي نظام آموزش و پرورش ممكن است و بايد اين اصل در كانون رويكردها، سياست ها و برنامه هاي اين وزارتخانه قرار گيرد.

دانش آشتياني با انتقاد از سيطره امر «آموزش»  بر امر « پرورشو مهارت هاي زندگي»  گفت: امروزه مدارس ما در سيطره « آموزش» قرار دارند و امر « پرورش» به دلايل مختلف به حاشيه رانده شده و مدرسه هاي مابيش از آن كه محل زندگي و يادگرفتن مهارت هايي براي خوب زندگي كردن باشند تبديل به محل انباشت اطلاعات و تربيت افرادي حافظه محور به جاي انسان هايي خلاق شده است و بدون ترديد تحول در مدرسه و تربيت انساني توسعه محور از طريق سيطره ي‌آموزش بر پرورش ممكن نيست .

وزير آموزش و پرورش ادامه داد: همه بايد تلاش كنيم « پرورش» بر«آموزش» سيطره يابد و فعاليت هاي مهارتي و پرورشي درمدرسه ها پررنگ تر شود زيرا مدرسه ها و دانش آموزان نيازمند رهايي از سيطره كتاب هاي درسي و حافظه محوري وكثرت امور آموزشي هستند و بايد با پرداختن به مسائل تربيتي و پرورشي و مهارت هاي زندگي كمك كنيم تا مدارس از نشاط، شادابي و جذابيت لازم هم براي معلم و هم براي دانش آموز برخوردار شوند.

وي با بيان اين كه بايد تعليم وتربيت به يك گفتمان ملي و يك مسئله مهم درذهن و ضمير مسئولان و مردم تبديل شود، اظهاركرد : دست ياري  به سوي اصحاب رسانه، نفوذ مندان، صاحب نظران و ذي ربطان و ذي نفعان براي ايجاد اين گفتمان درازمي كنم .

دانش آشتياني داشتن يك زندگي منطقي، سالم، هدفمند، انعطاف پذير، مسئولانه و ديندارانه و مبتني برآموزه هاي وحياني را انتظار نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران از خروجي هاي خود عنوان كرد و افزود: واقع بينانه بايد گفت در بسياري از موارد در فارغ‌التحصيلان نظام آموزش و پرورش ما اين ويژگي ها به شكل مطلوب ديده نمي شود كه يكي از دلايل مهم آن غفلت از موضوع مهمي به نام «مهارت هاي زندگي» است .

وزير آموزش وپرورش با بيان اين كه اگر باور داريم نگاه نو و واقع بينانه براي دستگاه تعليم و تربيت يك ضرورت است؛ بايد به اين دو پرسش هم پاسخ دهيم كه: چه كسي مدرسه را اداره مي كند ؟ چه كساني از مدرسه به عنوان آخرين حلقه نهاد آموزش و پرورش  نفع مي برنند تصريح كرد: در پاسخ به سوال اول بايد اين واقعيت را پذيرفت كه ديگر دولت، تنها اداره كننده مدرسه نيست بلكه خانواده ها، نهادهاي مدني و نهادهاي عمومي سهم بزرگي از اداره مدرسه را به عهده دارند ولازم است به چگونگي همكاري و همراهي اين بخش ها با يكديگرتوجه ويژه داشته باشيم و با جلب مشاركت عمومي تسهيل گر هماهنگي و همكاري بين دولت و خانواده و جامعه باشيم تا هريك خود را جزاير جدا از هم و يا متعارض تصور نكنند .

وي با بيان اين كه بخش هاي مختلفي ازنظام آموزش و پرورش نفع مي برند افزود: يكي از بخش هايي كه بيشترين نفع را از آموزش و پرورش مي برد بازار سياه آموزش است؛ بخشي كه به جاي كمك  به «پرورش خلاقيت» و« پيشبرد برنامه هاي توسعه از طريق هدايت استعدادها» اين منابع ارزشمند را به سوي گرفتن صرف مدرك، قبولي در كنكور، استهلال منابع و حتي گسترش فساد آموزشي و اجتماعي مي كشاند.

دانش آشتياني درباره اين كه چه كساني از اين وضعيت آموزش و پرورش ضرر مي كنند عنوان كرد: يك گروه از كساني كه از اين شيوه آموزش و پرورش ضرر مي كنند خود دانش آموزان هستند كه به جاي انسان «تام » تبديل به انساني« مثله شده» مي شوند.

عضو كابينه تدبير و اميد اضافه كرد: گروه دوم خانواده ها هستند كه به تنهايي عهده دار تربيت فرزندان مي شوند و حتي بيشترين زيان مالي را در آموزش فرزندان متقبل مي شوند و در آن حاكميت و دولت هستندكه نيروهاي جوان با حافظه قوي با انباشت دانش، ولي فاقد مهارت ، خلاقيت و ناتوان در كارآفريني را، تحويل مي گيرد.

وزير آموزش وپرورش ادامه داد : اينجاست كه ما مي گوييم حق دانش آموز، حق خانواده، حق جامعه، حق حاكميت بر دوش نظامي قرار مي گيرد كه چابك نيست، انعطاف پذير نيست، مباني استوار ندارد و گرفتار توهم و خيال پردازي غيرواقعي است و به همين خاطر بايد تغيير را از مدرسه شروع كرد و به حقوق دانش آموزان ومعلمان احترام گذاشت.   

وزيرآموزش و پرورش با تاكيد برحق هويت و كرامت و احترام به حقوق فردي و اجتماعي دانش آموز اظهار كرد: مهمترين رسالت آموزش و پرورش ،آماده سازي دانش آموزان براي پذيرفتن نقش هاي فعال اجتماعي ، مشاركت‌جويي و مشاركت پذيري در جامعه است و از معلمان مي خواهم به حقوق اساسي دانش آموز مانند حق آزادي بيان ومصونيت پس از بيان، حق مصون ماندن از تعارضات جسمي و رواني و حق تناسب محيط آموزش با فعاليت هاي آموزشي اهتمام داشته باشند .

دانش آشتياني  تاكيد كرد: دانش آموزان داراي حق شادي و حق برخورداري از مدارس شاداب و ايمن هستند و حق دارند با اصول حفاظت از محيط زيست و استفاده بهتر از منابع طبيعي آشنا شوند وپرسشگر و نقاد تربيت شوند .

وزيرآموزش و پرورش عنوان كرد: معلمان ما حق دارند از هويت ، منزلت و جايگاه شايسته و متناسب با شأن معلمي در جامعه برخوردار باشند وبايد كمك كنيم تا به تعبير رهبر معظم انقلاب، جامعه معلمي به دور از دل مردگي، سرزنده و با انگيزه باشد وازطرف دانش آموزان، اوليا و رسانه ها مورد احترام و اكرام قرار بگيرند.

چابك سازي بايد در كانون رويكردها ، سياست ها و برنامه هاي آموزش و پرورش قرار گيرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز فخرالدين احمدي دانش آشتياني در گردهمايي مديران كل استان هاي كشور كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، با اشاره به گستردگي، پيچيدگي، فراواني و مزمن بودن مسائل  اين وزارتخانه اظهاركرد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آموزش وپرورش گرفتار تغييرات آني، مقطعي ، مطالعه نشده و غيرواقع بينانه بوده و در طول اين مدت تغييرات ساختاري، اداري و محتوايي كه صورت گرفته موجب رضايتمندي مسئولان نظام، مديران مدارس، اولياي دانش آموزان و نخبگان جامعه قرار نگرفته است به گونه اي كه مي توان گفت، علي رغم همه تلاش هاي  صورت گرفته نگاه به آموزش و پرورش، انتقادي درباره همه چيز و عليه همه است.

وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر ضرورت تغيير در نگرش و شيوه ها خاطر نشان كرد: اصل تغيير هم براساس اصول اعتقادي و هم بر پايه واقعيت هاي تجربي و تحولات جهاني دغدغه اي ارزشمند است .

عضو كابينه تدبير و اميد با اشاره به نقش محوري« مدرسه» در برنامه هاي اعلامي به مجلس شوراي اسلامي افزود: مدرسه به عنوان اصلي ترين كانون آموزش و پرورش و مهمترين واحد تاثير گذار براي تربيت نيروي انساني كارآمد و توسعه محور و زيربناي توسعه پايدار است واگر مي خواهيم در ايفاي اين نقش موفق باشيم نيازمند ايجاد تحول در آن هستيم .  

وي با بيان اين كه تغيير و تحول بايد چابك سازي  سازماني همراه باشد تصريح كرد: معتقدم محور شدن مدرسه و ايجاد اين تغيير از طريق چابك سازي نظام آموزش و پرورش ممكن است و بايد اين اصل در كانون رويكردها، سياست ها و برنامه هاي اين وزارتخانه قرار گيرد.

دانش آشتياني با انتقاد از سيطره امر «آموزش»  بر امر « پرورشو مهارت هاي زندگي»  گفت: امروزه مدارس ما در سيطره « آموزش» قرار دارند و امر « پرورش» به دلايل مختلف به حاشيه رانده شده و مدرسه هاي مابيش از آن كه محل زندگي و يادگرفتن مهارت هايي براي خوب زندگي كردن باشند تبديل به محل انباشت اطلاعات و تربيت افرادي حافظه محور به جاي انسان هايي خلاق شده است و بدون ترديد تحول در مدرسه و تربيت انساني توسعه محور از طريق سيطره ي‌آموزش بر پرورش ممكن نيست .

وزير آموزش و پرورش ادامه داد: همه بايد تلاش كنيم « پرورش» بر«آموزش» سيطره يابد و فعاليت هاي مهارتي و پرورشي درمدرسه ها پررنگ تر شود زيرا مدرسه ها و دانش آموزان نيازمند رهايي از سيطره كتاب هاي درسي و حافظه محوري وكثرت امور آموزشي هستند و بايد با پرداختن به مسائل تربيتي و پرورشي و مهارت هاي زندگي كمك كنيم تا مدارس از نشاط، شادابي و جذابيت لازم هم براي معلم و هم براي دانش آموز برخوردار شوند.

وي با بيان اين كه بايد تعليم وتربيت به يك گفتمان ملي و يك مسئله مهم درذهن و ضمير مسئولان و مردم تبديل شود، اظهاركرد : دست ياري  به سوي اصحاب رسانه، نفوذ مندان، صاحب نظران و ذي ربطان و ذي نفعان براي ايجاد اين گفتمان درازمي كنم .

دانش آشتياني داشتن يك زندگي منطقي، سالم، هدفمند، انعطاف پذير، مسئولانه و ديندارانه و مبتني برآموزه هاي وحياني را انتظار نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران از خروجي هاي خود عنوان كرد و افزود: واقع بينانه بايد گفت در بسياري از موارد در فارغ‌التحصيلان نظام آموزش و پرورش ما اين ويژگي ها به شكل مطلوب ديده نمي شود كه يكي از دلايل مهم آن غفلت از موضوع مهمي به نام «مهارت هاي زندگي» است .

وزير آموزش وپرورش با بيان اين كه اگر باور داريم نگاه نو و واقع بينانه براي دستگاه تعليم و تربيت يك ضرورت است؛ بايد به اين دو پرسش هم پاسخ دهيم كه: چه كسي مدرسه را اداره مي كند ؟ چه كساني از مدرسه به عنوان آخرين حلقه نهاد آموزش و پرورش  نفع مي برنند تصريح كرد: در پاسخ به سوال اول بايد اين واقعيت را پذيرفت كه ديگر دولت، تنها اداره كننده مدرسه نيست بلكه خانواده ها، نهادهاي مدني و نهادهاي عمومي سهم بزرگي از اداره مدرسه را به عهده دارند ولازم است به چگونگي همكاري و همراهي اين بخش ها با يكديگرتوجه ويژه داشته باشيم و با جلب مشاركت عمومي تسهيل گر هماهنگي و همكاري بين دولت و خانواده و جامعه باشيم تا هريك خود را جزاير جدا از هم و يا متعارض تصور نكنند .

وي با بيان اين كه بخش هاي مختلفي ازنظام آموزش و پرورش نفع مي برند افزود: يكي از بخش هايي كه بيشترين نفع را از آموزش و پرورش مي برد بازار سياه آموزش است؛ بخشي كه به جاي كمك  به «پرورش خلاقيت» و« پيشبرد برنامه هاي توسعه از طريق هدايت استعدادها» اين منابع ارزشمند را به سوي گرفتن صرف مدرك، قبولي در كنكور، استهلال منابع و حتي گسترش فساد آموزشي و اجتماعي مي كشاند.

دانش آشتياني درباره اين كه چه كساني از اين وضعيت آموزش و پرورش ضرر مي كنند عنوان كرد: يك گروه از كساني كه از اين شيوه آموزش و پرورش ضرر مي كنند خود دانش آموزان هستند كه به جاي انسان «تام » تبديل به انساني« مثله شده» مي شوند.

عضو كابينه تدبير و اميد اضافه كرد: گروه دوم خانواده ها هستند كه به تنهايي عهده دار تربيت فرزندان مي شوند و حتي بيشترين زيان مالي را در آموزش فرزندان متقبل مي شوند و در آن حاكميت و دولت هستندكه نيروهاي جوان با حافظه قوي با انباشت دانش، ولي فاقد مهارت ، خلاقيت و ناتوان در كارآفريني را، تحويل مي گيرد.

وزير آموزش وپرورش ادامه داد : اينجاست كه ما مي گوييم حق دانش آموز، حق خانواده، حق جامعه، حق حاكميت بر دوش نظامي قرار مي گيرد كه چابك نيست، انعطاف پذير نيست، مباني استوار ندارد و گرفتار توهم و خيال پردازي غيرواقعي است و به همين خاطر بايد تغيير را از مدرسه شروع كرد و به حقوق دانش آموزان ومعلمان احترام گذاشت.   

وزيرآموزش و پرورش با تاكيد برحق هويت و كرامت و احترام به حقوق فردي و اجتماعي دانش آموز اظهار كرد: مهمترين رسالت آموزش و پرورش ،آماده سازي دانش آموزان براي پذيرفتن نقش هاي فعال اجتماعي ، مشاركت‌جويي و مشاركت پذيري در جامعه است و از معلمان مي خواهم به حقوق اساسي دانش آموز مانند حق آزادي بيان ومصونيت پس از بيان، حق مصون ماندن از تعارضات جسمي و رواني و حق تناسب محيط آموزش با فعاليت هاي آموزشي اهتمام داشته باشند .

دانش آشتياني  تاكيد كرد: دانش آموزان داراي حق شادي و حق برخورداري از مدارس شاداب و ايمن هستند و حق دارند با اصول حفاظت از محيط زيست و استفاده بهتر از منابع طبيعي آشنا شوند وپرسشگر و نقاد تربيت شوند .

وزيرآموزش و پرورش عنوان كرد: معلمان ما حق دارند از هويت ، منزلت و جايگاه شايسته و متناسب با شأن معلمي در جامعه برخوردار باشند وبايد كمك كنيم تا به تعبير رهبر معظم انقلاب، جامعه معلمي به دور از دل مردگي، سرزنده و با انگيزه باشد وازطرف دانش آموزان، اوليا و رسانه ها مورد احترام و اكرام قرار بگيرند.

چابك سازي بايد در كانون رويكردها ، سياست ها و برنامه هاي آموزش و پرورش قرار گيرد

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author