پیش‌بینی ترافیک سنگین در آزادراه کرج ـ تهران و بزرگراه های حکیم و همت

پیش‌بینی ترافیک سنگین در آزادراه کرج ـ تهران و بزرگراه های حکیم و همت
جانشین پلیس راهور تهران، با توجه به خروج تماشاگران از استادیوم آزادی؛ همچنین بارندگی، وزش باد و بار ورود به تهران پیش‌بینی کرد که در طول بزرگراه‌های همت و حکیم و همچنین آزادراه کرج به تهران، ترافیک سنگین را شاهد باشیم.

پیش‌بینی ترافیک سنگین در آزادراه کرج ـ تهران و بزرگراه های حکیم و همت

جانشین پلیس راهور تهران، با توجه به خروج تماشاگران از استادیوم آزادی؛ همچنین بارندگی، وزش باد و بار ورود به تهران پیش‌بینی کرد که در طول بزرگراه‌های همت و حکیم و همچنین آزادراه کرج به تهران، ترافیک سنگین را شاهد باشیم.
پیش‌بینی ترافیک سنگین در آزادراه کرج ـ تهران و بزرگراه های حکیم و همت

بک لینک رنک 4

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author