پيام وزير آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تاسيس مدارس آموزش از راه دور

پيام وزير آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تاسيس مدارس آموزش از راه دور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، متن كامل پيام فخر الدين احمدي دانش آشتياني به شرح زيراست:

به نام خداوند جان و خرد          كزين برتر انديشه برنگذرد

ستايش، زيبنده ي خداوندي است كه درهاي معرفت و دانايي را به روي انسان گشود و تكريم ، شايسته ي رسولي است كه فضيلت علم آموزي زگهواره تا ملكوت را براي انسان ها به ارمغان آورد .

درعصر حاضر، آموزش و پرورش با الهام گرفتن از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و ساير اسناد فرادستي، رسالت تحقق عدالت آموزشي از طريق بهره مندي هوشمندانه از فناوري هاي نوين را برعهده دارد و دراين راستا آموزش از راه دور ظرفيتي ، براي تحقق اهداف والاي كسب علم و فضيلت و زمينه ساز بازگشت بازماندگان از تحصيل به چرخه ي آموزش به شمار مي رود .

مدارس آموزش از راه دور طي سال هاي اخير بويژه در دولت تدبير واميد با شعار«آموزش آسان، با كيفيت، هميشه، همه جا و براي همه» درجهت فرصت هاي برابر يادگيري از طريق به اشتراك گذاري منابع و مواد و رسانه هاي آموزشي، ضمن بهبود وضعيت پوشش و دسترسي آموزشي در رفع محروميت ها و بازماندگي هاي تحصيلي و ايجاد شوق يادگيري و جذابيت هاي همراهي فراگيران ، گام هاي موثري برداشته اند .

درسالي كه مزين به نام « اقتصاد مقاومتي، اقدام وعمل» شده و درآستانه ي سالروز تاسيس مدارس آموزش از راه دور در ششم آذرماه ، ضمن تبريك و گراميداشت اين روز انديشمند، اميد است موسسان اين مدارس با همراهي مديران و معلمان گرانقدر، براي اعتلاي آرمان هاي نظام تعليم و تربيت اسلامي به ويژه عدالت آموزشي و شيوه هاي نوين آموزشي، فردايي روشن را براي مشتاقان علم وادب ترسيم كنند و مسئولان آموزش و پرورش نيز در اين فرصت مغتنم همراهي و همكاري شايسته اي براي خدمات رساني مطلوب به دانش آموزان عزيز فراهم آورند.    

پيام وزير آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تاسيس مدارس آموزش از راه دور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، متن كامل پيام فخر الدين احمدي دانش آشتياني به شرح زيراست:

به نام خداوند جان و خرد          كزين برتر انديشه برنگذرد

ستايش، زيبنده ي خداوندي است كه درهاي معرفت و دانايي را به روي انسان گشود و تكريم ، شايسته ي رسولي است كه فضيلت علم آموزي زگهواره تا ملكوت را براي انسان ها به ارمغان آورد .

درعصر حاضر، آموزش و پرورش با الهام گرفتن از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و ساير اسناد فرادستي، رسالت تحقق عدالت آموزشي از طريق بهره مندي هوشمندانه از فناوري هاي نوين را برعهده دارد و دراين راستا آموزش از راه دور ظرفيتي ، براي تحقق اهداف والاي كسب علم و فضيلت و زمينه ساز بازگشت بازماندگان از تحصيل به چرخه ي آموزش به شمار مي رود .

مدارس آموزش از راه دور طي سال هاي اخير بويژه در دولت تدبير واميد با شعار«آموزش آسان، با كيفيت، هميشه، همه جا و براي همه» درجهت فرصت هاي برابر يادگيري از طريق به اشتراك گذاري منابع و مواد و رسانه هاي آموزشي، ضمن بهبود وضعيت پوشش و دسترسي آموزشي در رفع محروميت ها و بازماندگي هاي تحصيلي و ايجاد شوق يادگيري و جذابيت هاي همراهي فراگيران ، گام هاي موثري برداشته اند .

درسالي كه مزين به نام « اقتصاد مقاومتي، اقدام وعمل» شده و درآستانه ي سالروز تاسيس مدارس آموزش از راه دور در ششم آذرماه ، ضمن تبريك و گراميداشت اين روز انديشمند، اميد است موسسان اين مدارس با همراهي مديران و معلمان گرانقدر، براي اعتلاي آرمان هاي نظام تعليم و تربيت اسلامي به ويژه عدالت آموزشي و شيوه هاي نوين آموزشي، فردايي روشن را براي مشتاقان علم وادب ترسيم كنند و مسئولان آموزش و پرورش نيز در اين فرصت مغتنم همراهي و همكاري شايسته اي براي خدمات رساني مطلوب به دانش آموزان عزيز فراهم آورند.    

پيام وزير آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تاسيس مدارس آموزش از راه دور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author