پوشش 75 هزار دانش آموز استان در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

پوشش 75 هزار دانش آموز استان در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

به گزارش اداره  اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان سمنان،محمدرضا جهان با اشاره به اهداف برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای افزود: بالا بردن سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان،ایجاد انگیزه و افزایش گرایش دانش آموزان به ورزش، ایجاد شادابی و نشاط در بین دانش آموزان،افزایش مشارکت پذیری تمامی دانش آموزان ، توسعه ورزش همگانی  از اهداف المپیاد ورزشی درمدارس است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان  با بیان اینکه  المپیاد های ورزشی در مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم برگزار می شود، گفت : در سال تحصیلی جدید پیش بینی شده 63درصد دانش آموزان استان با جمعیتی بیش از 75 هزار دانش آموز در مرحله المپیاد آموزشگاهی با هم به رقابت بپردازند.

وی ادامه داد :این المپیاد  با دو رویکرد «مدرسه قهرمان» در رشته های  فوتسال ،هندبال ،بسکتبال ،والیبال ،طناب زنی ،شطرنج  وتنیس روی میز ورویکرد« کانون قهرمان» با رشته های شنا ،ژیمناستیک ودومیدانی برگزار می شود.

پوشش 75 هزار دانش آموز استان در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

به گزارش اداره  اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان سمنان،محمدرضا جهان با اشاره به اهداف برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای افزود: بالا بردن سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان،ایجاد انگیزه و افزایش گرایش دانش آموزان به ورزش، ایجاد شادابی و نشاط در بین دانش آموزان،افزایش مشارکت پذیری تمامی دانش آموزان ، توسعه ورزش همگانی  از اهداف المپیاد ورزشی درمدارس است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان  با بیان اینکه  المپیاد های ورزشی در مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم برگزار می شود، گفت : در سال تحصیلی جدید پیش بینی شده 63درصد دانش آموزان استان با جمعیتی بیش از 75 هزار دانش آموز در مرحله المپیاد آموزشگاهی با هم به رقابت بپردازند.

وی ادامه داد :این المپیاد  با دو رویکرد «مدرسه قهرمان» در رشته های  فوتسال ،هندبال ،بسکتبال ،والیبال ،طناب زنی ،شطرنج  وتنیس روی میز ورویکرد« کانون قهرمان» با رشته های شنا ،ژیمناستیک ودومیدانی برگزار می شود.

پوشش 75 هزار دانش آموز استان در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author