پذيرش 20 هزار نوآموز به پایگاه‌های سنجش سلامت

پذيرش 20 هزار نوآموز به پایگاه‌های سنجش سلامت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری در جریان بازدید از روند اجرای طرح سنجش سلامت در مدرسه نوید اردبیل اظهار کرد: طرح سنجش سلامت نوآموزان از 16 خرداد ماه در پایگاه‌های مختلف نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان آغاز شده به طوری که امسال برای اولین بار 5 هزار نوآموز ورود به دوره پیش دبستانی نیز در قالب این طرح مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرند.

ناصری گفت: این طرح به صورت پایلوت برای اولین بار برای ورودی‌های پیش‌دبستانی انجام می‌شود که در صورت ثمربخش بودن اجرای این طرح در سال‌های آینده علاوه بر چهار منطقه آموزشی در سایر مناطق استان اردبیل نیز شاهد اجرای آن خواهیم بود.

ناصری با بیان اینکه 20 هزار نوآموز بدو ورود به دوره اول ابتدایی تا اوایل مهر ماه در قالب این طرح و از لحاظ قد، وزن، شنوایی، بینایی، هوش و سایر استعدادها مورد سنجش قرار می‌گیرد، ادامه داد: در حرکت و اقدامی مناسب با همکاری مسؤولان بهداشت و درمان وضعیت دانش‌آموزان از لحاظ دهان و دندان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در بهترین شرایط دانش‌آموزان از لحاظ روحی و روانی و عاطفی و با آمادگی کامل وارد مدرسه شوند.

پذيرش 20 هزار نوآموز به پایگاه‌های سنجش سلامت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری در جریان بازدید از روند اجرای طرح سنجش سلامت در مدرسه نوید اردبیل اظهار کرد: طرح سنجش سلامت نوآموزان از 16 خرداد ماه در پایگاه‌های مختلف نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان آغاز شده به طوری که امسال برای اولین بار 5 هزار نوآموز ورود به دوره پیش دبستانی نیز در قالب این طرح مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرند.

ناصری گفت: این طرح به صورت پایلوت برای اولین بار برای ورودی‌های پیش‌دبستانی انجام می‌شود که در صورت ثمربخش بودن اجرای این طرح در سال‌های آینده علاوه بر چهار منطقه آموزشی در سایر مناطق استان اردبیل نیز شاهد اجرای آن خواهیم بود.

ناصری با بیان اینکه 20 هزار نوآموز بدو ورود به دوره اول ابتدایی تا اوایل مهر ماه در قالب این طرح و از لحاظ قد، وزن، شنوایی، بینایی، هوش و سایر استعدادها مورد سنجش قرار می‌گیرد، ادامه داد: در حرکت و اقدامی مناسب با همکاری مسؤولان بهداشت و درمان وضعیت دانش‌آموزان از لحاظ دهان و دندان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در بهترین شرایط دانش‌آموزان از لحاظ روحی و روانی و عاطفی و با آمادگی کامل وارد مدرسه شوند.

پذيرش 20 هزار نوآموز به پایگاه‌های سنجش سلامت

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author