پذيرش يك هزار اثر به سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي

پذيرش يك هزار اثر به سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پيش از ظهرامروز مصطفي قانعي در سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي كه در تالار حجاب درحال برگزاري است، اظهار كرد: سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي تفاوت چشمگيري با دوره‌هاي قبل دارد.

وي در تشريح متفاوت بودن اين دوره با دوره‌هاي قبل افزود: در طول 2 سال كارگاه‌هايي را براي معلمان و دانش‌آموزان برگزار كرديم و در سطح پژوهش‌سراها نيز حضور داشته‌ايم و محتواي درسي را براي دانش‌آموزان و معلمان ايجاد كرده‌ايم.

قانعي يادآور شد: بيشترين آثار رسيده در جشنواره 2 سال پيش به 100 اثر هم نمي‌رسيد اما در حال حاضر 6 هزار اثر از سوي دانش‌آموزان به اين جشنواره رسيده كه از اين تعداد 1000 اثر را به دليل كمبود امكانات و فضا پذيرفته‌ايم.

رئيس سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي يادآور شد: در اين جشنواره از تمام سلايق حضور دارند. براي نمونه اگر كسي هنر را با زيست فناوري آميخته باشد توليد محصول كرده يا در حوزه زيست فناوري مقاله نوشته باشد محتواي كتاب يا انيميشن را در حوزه زيست فناوري ايجاد كرده و يا معلمان نيز كه در اين خصوص فعاليتي داشته‌اند در اين جشنواره حضور دارند.

قانعي در خصوص تجاري سازي طرح‌ها تصريح كرد: قصد داريم در پژوهش‌سرا، مربياني براي آموزش دانش‌آموزان حضور داشته باشند تا آنها بتوانند محصول خود را وارد بازار كنند.

وي افزود: يكي از كارهايي كه در حال حاضر در كشور انجام شده، اين است كه فقط براي افراد با تحصيلات ليسانس به بالا اجازه تاسيس شركت دانش‌بنيان و تجاري‌سازي داده مي‌شود اما ما مي‌توانيم با تركيبي از معلم و دانش‌آموز، فضايي را ايجاد كنيم تا امكان تجاري‌سازي محصول فراهم شود.

رئيس سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي متذكر شد: لازمه اين كار اين است كه بخش مربوط به فناوري و پارك‌هاي فناوري و مراكز رشد هم به دانش‌آموزان متصل كنيم و اين نقيصه وجود دارد كه هنوز موفق به اتصال مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري دانش‌آموزان نشديم كه تا 2 سال آينده اين را نيز نهادينه خواهيم كرد.

قانعي تصريح كرد: مقالاتي كه دانش‌آموزان ارائه داده‌اند به زبان انگليسي نوشته شده است كه اين مقالات منتشر خواهد شد ضمن اينكه در دومين روز اين جشنواره مهمانان خارجي از آثار اين جشنواره بازديد خواهند كرد.

وي افزود: آثاري كه از معلمان و دانش‌آموزان خريداري مي‌كنيم در سايت قرارداده تا هر معلم بتواند هنگام درس از آن استفاده كند

پذيرش يك هزار اثر به سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پيش از ظهرامروز مصطفي قانعي در سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي كه در تالار حجاب درحال برگزاري است، اظهار كرد: سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي تفاوت چشمگيري با دوره‌هاي قبل دارد.

وي در تشريح متفاوت بودن اين دوره با دوره‌هاي قبل افزود: در طول 2 سال كارگاه‌هايي را براي معلمان و دانش‌آموزان برگزار كرديم و در سطح پژوهش‌سراها نيز حضور داشته‌ايم و محتواي درسي را براي دانش‌آموزان و معلمان ايجاد كرده‌ايم.

قانعي يادآور شد: بيشترين آثار رسيده در جشنواره 2 سال پيش به 100 اثر هم نمي‌رسيد اما در حال حاضر 6 هزار اثر از سوي دانش‌آموزان به اين جشنواره رسيده كه از اين تعداد 1000 اثر را به دليل كمبود امكانات و فضا پذيرفته‌ايم.

رئيس سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي يادآور شد: در اين جشنواره از تمام سلايق حضور دارند. براي نمونه اگر كسي هنر را با زيست فناوري آميخته باشد توليد محصول كرده يا در حوزه زيست فناوري مقاله نوشته باشد محتواي كتاب يا انيميشن را در حوزه زيست فناوري ايجاد كرده و يا معلمان نيز كه در اين خصوص فعاليتي داشته‌اند در اين جشنواره حضور دارند.

قانعي در خصوص تجاري سازي طرح‌ها تصريح كرد: قصد داريم در پژوهش‌سرا، مربياني براي آموزش دانش‌آموزان حضور داشته باشند تا آنها بتوانند محصول خود را وارد بازار كنند.

وي افزود: يكي از كارهايي كه در حال حاضر در كشور انجام شده، اين است كه فقط براي افراد با تحصيلات ليسانس به بالا اجازه تاسيس شركت دانش‌بنيان و تجاري‌سازي داده مي‌شود اما ما مي‌توانيم با تركيبي از معلم و دانش‌آموز، فضايي را ايجاد كنيم تا امكان تجاري‌سازي محصول فراهم شود.

رئيس سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي متذكر شد: لازمه اين كار اين است كه بخش مربوط به فناوري و پارك‌هاي فناوري و مراكز رشد هم به دانش‌آموزان متصل كنيم و اين نقيصه وجود دارد كه هنوز موفق به اتصال مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري دانش‌آموزان نشديم كه تا 2 سال آينده اين را نيز نهادينه خواهيم كرد.

قانعي تصريح كرد: مقالاتي كه دانش‌آموزان ارائه داده‌اند به زبان انگليسي نوشته شده است كه اين مقالات منتشر خواهد شد ضمن اينكه در دومين روز اين جشنواره مهمانان خارجي از آثار اين جشنواره بازديد خواهند كرد.

وي افزود: آثاري كه از معلمان و دانش‌آموزان خريداري مي‌كنيم در سايت قرارداده تا هر معلم بتواند هنگام درس از آن استفاده كند

پذيرش يك هزار اثر به سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author