وزيرآموزش و پرورش استعفا نداده است

وزيرآموزش و پرورش استعفا نداده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، محمد فاضل مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي پيرامون خبر منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر استعفاي وزيرآموزش و پرورش گفت: خبر استعفاي دكتر فاني كه در فضاي مجازي منتشر شده است نادرست بوده وعاري از صحت مي باشد و وزيرآموزش و پرورش استعفا نداده است .

فاضل از رسانه ها خواست با توجه به حساسيت اخبار دستگاه تعليم و تربيت و پر مخاطب بودن اين وزارتخانه تنها بعد از اطمينان از صحت اخبار نسبت به انتشار آن اقدام نمايند .

وزيرآموزش و پرورش استعفا نداده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، محمد فاضل مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي پيرامون خبر منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر استعفاي وزيرآموزش و پرورش گفت: خبر استعفاي دكتر فاني كه در فضاي مجازي منتشر شده است نادرست بوده وعاري از صحت مي باشد و وزيرآموزش و پرورش استعفا نداده است .

فاضل از رسانه ها خواست با توجه به حساسيت اخبار دستگاه تعليم و تربيت و پر مخاطب بودن اين وزارتخانه تنها بعد از اطمينان از صحت اخبار نسبت به انتشار آن اقدام نمايند .

وزيرآموزش و پرورش استعفا نداده است

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author