وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر فعالیت های قرآنی کشور انتخاب شد

وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر فعالیت های قرآنی کشور انتخاب شد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور بعنوان سکان‌دار و محور فعالیت های قرآنی در کشور ، طی دو سال گذشته پایشی را در سطح کلیه نهادها، سازمانها، دوایر و ارگانهای سراسر کشور انجام داده ،که وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر فعالیت های قرآنی کشور انتخاب شد.

براين اساس؛ انتخاب وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر قرآنی كشور به دليل راه اندازی 32 هزار هیئت مذهبی دانش آموزی در مدارس، راه اندازی 650 دارالقرآن در کشور، پیگیری و اجرای مسابقات قرآن و عترت و نماز و نیز تجمیع مسابقات شکوفه های سازمان اوقاف و امور خیریه با مسابقات آموزش و پرورش بوده است.

گفتني است؛ درروز شنبه 6 تیرماه درهمایش دستگاه ها و نهادهای قرآنی که در تالار اندیشه تهران برگزار شد، ازعلي اصغرفاني وزيرآموزش وپرورش،حميدرضاكفاش معاون پرورشي وفرهنگي و محمدرضامسيب زاده مديركل قرآن،عترت ونماز تقديربعمل آمد.

وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر فعالیت های قرآنی کشور انتخاب شد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور بعنوان سکان‌دار و محور فعالیت های قرآنی در کشور ، طی دو سال گذشته پایشی را در سطح کلیه نهادها، سازمانها، دوایر و ارگانهای سراسر کشور انجام داده ،که وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر فعالیت های قرآنی کشور انتخاب شد.

براين اساس؛ انتخاب وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر قرآنی كشور به دليل راه اندازی 32 هزار هیئت مذهبی دانش آموزی در مدارس، راه اندازی 650 دارالقرآن در کشور، پیگیری و اجرای مسابقات قرآن و عترت و نماز و نیز تجمیع مسابقات شکوفه های سازمان اوقاف و امور خیریه با مسابقات آموزش و پرورش بوده است.

گفتني است؛ درروز شنبه 6 تیرماه درهمایش دستگاه ها و نهادهای قرآنی که در تالار اندیشه تهران برگزار شد، ازعلي اصغرفاني وزيرآموزش وپرورش،حميدرضاكفاش معاون پرورشي وفرهنگي و محمدرضامسيب زاده مديركل قرآن،عترت ونماز تقديربعمل آمد.

وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر فعالیت های قرآنی کشور انتخاب شد

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author