همگاني كردن آموزش هاي حقوقي ازبرنامه هاي آموزش و پرورش است

همگاني كردن آموزش هاي حقوقي ازبرنامه هاي آموزش و پرورش است

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام و المسلمين مصطفي ناصري ‌در پنجاهمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد ،اظهاركرد: آموزش و پرورش دستگاه گسترده اي به اندازه كل كشور است ،‌بيش از يك ميليون پرسنل و105 مدرسه تك دانش آموز وجود دارد ؛ طبيعي است اين وزارتخانه با فراگيري كه دارد ،داراي كار حقوقي بسيار گسترده است.پوشش حدود 13 ميليون دانش آموز در اين نظام فعاليت دارند كه اهميت و حساسيت آن را مضاعف كرده است.

 وي با اشاره به تعداد  290 نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي و تعامل آنان با اين وزارتخانه گفت : هر نماينده داراي خواسته هاي متفاوت در حوزه خود است كه بايد به آنها رسيدگي شود .

 معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش وپرورش با اشاره به اينكه همه دستگاه ها از واحد حقوقي برخوردارند اما جايگاه و رسالت آنها موقوف به مأموريت هاي آن دستگاه است تصريح كرد : قانون به منزله چراغ جامعه است و حقوقدانان، اين چراغ را روشن نگه مي دارد. زندگي خوب و حساب شده حتماً‌بايد قانونمند باشد. 

ناصري ادامه داد: كارشناسان حقوقي ها بايد تلاش كنند چراغ قانون را در جامعه روشن نگه دارند و مردم هم بايد قانون را رعايت كنند چه بسا يك اظهار نظر و يا مصوبه اي ممكن است در جامعه باعث دگرگوني شود بايد نظرها مثبت باشد و براي مسائل و مشكلات راه حل ايجاد كنيم .

وي با تقديراز دفتر حقوقي آموزش و پرورش و ادارات حقوقي آموزش و پرورش استانها خاطر نشان كرد :در ارزيابي واحد هاي حقوقي دستگاه ها ،واحد حقوقي وزارت آموزش و پرورش در سال 93 به عنوان واحد برتر حقوقي شناخته شد .

معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش وپرورش با اشاره به اينكه وقتي بين دو  دستگاه  اختلاف نظر حقوقي  وجود داشته باشد حرف نهايي را معاونت حقوقي رياست جمهوري مي زند، گفت : لازم است پاسخ ها شفاف صريح و با سرعت و ضمانت اجرايي هم داشته باشد .

همگاني كردن آموزش هاي حقوقي ازبرنامه هاي آموزش و پرورش است

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام و المسلمين مصطفي ناصري ‌در پنجاهمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد ،اظهاركرد: آموزش و پرورش دستگاه گسترده اي به اندازه كل كشور است ،‌بيش از يك ميليون پرسنل و105 مدرسه تك دانش آموز وجود دارد ؛ طبيعي است اين وزارتخانه با فراگيري كه دارد ،داراي كار حقوقي بسيار گسترده است.پوشش حدود 13 ميليون دانش آموز در اين نظام فعاليت دارند كه اهميت و حساسيت آن را مضاعف كرده است.

 وي با اشاره به تعداد  290 نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي و تعامل آنان با اين وزارتخانه گفت : هر نماينده داراي خواسته هاي متفاوت در حوزه خود است كه بايد به آنها رسيدگي شود .

(image)

 معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش وپرورش با اشاره به اينكه همه دستگاه ها از واحد حقوقي برخوردارند اما جايگاه و رسالت آنها موقوف به مأموريت هاي آن دستگاه است تصريح كرد : قانون به منزله چراغ جامعه است و حقوقدانان، اين چراغ را روشن نگه مي دارد. زندگي خوب و حساب شده حتماً‌بايد قانونمند باشد. 

ناصري ادامه داد: كارشناسان حقوقي ها بايد تلاش كنند چراغ قانون را در جامعه روشن نگه دارند و مردم هم بايد قانون را رعايت كنند چه بسا يك اظهار نظر و يا مصوبه اي ممكن است در جامعه باعث دگرگوني شود بايد نظرها مثبت باشد و براي مسائل و مشكلات راه حل ايجاد كنيم .

(image)

وي با تقديراز دفتر حقوقي آموزش و پرورش و ادارات حقوقي آموزش و پرورش استانها خاطر نشان كرد :در ارزيابي واحد هاي حقوقي دستگاه ها ،واحد حقوقي وزارت آموزش و پرورش در سال 93 به عنوان واحد برتر حقوقي شناخته شد .

معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش وپرورش با اشاره به اينكه وقتي بين دو  دستگاه  اختلاف نظر حقوقي  وجود داشته باشد حرف نهايي را معاونت حقوقي رياست جمهوري مي زند، گفت : لازم است پاسخ ها شفاف صريح و با سرعت و ضمانت اجرايي هم داشته باشد .

(image)

همگاني كردن آموزش هاي حقوقي ازبرنامه هاي آموزش و پرورش است

خرید بک لینک

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author