همكاري آموزش و پرورش با پليس فتا در شناسايي شبكه كلاهبرداران سئوالات امتحاني

همكاري آموزش و پرورش با پليس فتا در شناسايي شبكه كلاهبرداران سئوالات امتحاني

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، محسن موحد اظهاركرد: در دو درس زبان و ادبیات فارسی و فیزیک سوم تجربی سوالات واقعی تا قبل از آغاز زمان امتحان منتشر نشده است اما اطلاعات ما نشان می دهد در درس عربی رشته تجربی كلاهبرداران سوالات جعلی در اختیار دانش آموزان قرار داده اند.

رئيس مركز حراست وزارت آموزش و پرورش  تصريح کرد: برخی سوالات امتحان نهایی به صورت جعلی در اختیار دانش آموزان قرارگرفته و براي بررسي صحت برخي اخبار مبني بر وقوع تخلف تیم ويژه اي را مشخص کرده ایم که در حال بررسی و رسیدگی به موضوع هستيم.

وي از شناسایی ده نفر از کلاهبرداران و شیادان فروش سوالات امتحانات نهایی دانش آموزان خبر داد و افزود: از طریق شماره حساب‌های منتشر شده در کانال‌های تلگرامی این افراد را شناسایی و در آینده نزدیک خبر برخورد با این افراد متخلف و شیاد را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

موحد به تعامل اين وزارتخانه با پلیس فتای کشور اشاره و خاطرنشان كرد : آموزش و پرورش سه جلسه با پليس فتاي كشور برگزار كرده و در شناسایی شبکه های کلاهبرداری و جعل به موفقیت های خوبی رسیده ایم  و عزم جدي ما اين است كه با متخلفانی که فضای روانی و ناامنی را در خانواده ها ایجاد کرده اند برابر قانون برخورد كنيم.

رئيس مركز حراست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به صدور دستورالعمل امنيت سئوالات امتحاني و ارسال آن به مسئولان سراسر كشور و حوزه هاي امتحاني تصريح كرد:  در قرنطیه سؤالات امتحاني، امنیت به طور کامل رعایت شده است و لوح فشرده سوالات به انضمام لوح فشرده بازگشایی قفل سوالات در اختیار مسئول سنجش استان و حراست هر استان، و پس از تکثیر در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

همكاري آموزش و پرورش با پليس فتا در شناسايي شبكه كلاهبرداران سئوالات امتحاني

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، محسن موحد اظهاركرد: در دو درس زبان و ادبیات فارسی و فیزیک سوم تجربی سوالات واقعی تا قبل از آغاز زمان امتحان منتشر نشده است اما اطلاعات ما نشان می دهد در درس عربی رشته تجربی كلاهبرداران سوالات جعلی در اختیار دانش آموزان قرار داده اند.

رئيس مركز حراست وزارت آموزش و پرورش  تصريح کرد: برخی سوالات امتحان نهایی به صورت جعلی در اختیار دانش آموزان قرارگرفته و براي بررسي صحت برخي اخبار مبني بر وقوع تخلف تیم ويژه اي را مشخص کرده ایم که در حال بررسی و رسیدگی به موضوع هستيم.

وي از شناسایی ده نفر از کلاهبرداران و شیادان فروش سوالات امتحانات نهایی دانش آموزان خبر داد و افزود: از طریق شماره حساب‌های منتشر شده در کانال‌های تلگرامی این افراد را شناسایی و در آینده نزدیک خبر برخورد با این افراد متخلف و شیاد را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

موحد به تعامل اين وزارتخانه با پلیس فتای کشور اشاره و خاطرنشان كرد : آموزش و پرورش سه جلسه با پليس فتاي كشور برگزار كرده و در شناسایی شبکه های کلاهبرداری و جعل به موفقیت های خوبی رسیده ایم  و عزم جدي ما اين است كه با متخلفانی که فضای روانی و ناامنی را در خانواده ها ایجاد کرده اند برابر قانون برخورد كنيم.

رئيس مركز حراست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به صدور دستورالعمل امنيت سئوالات امتحاني و ارسال آن به مسئولان سراسر كشور و حوزه هاي امتحاني تصريح كرد:  در قرنطیه سؤالات امتحاني، امنیت به طور کامل رعایت شده است و لوح فشرده سوالات به انضمام لوح فشرده بازگشایی قفل سوالات در اختیار مسئول سنجش استان و حراست هر استان، و پس از تکثیر در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

همكاري آموزش و پرورش با پليس فتا در شناسايي شبكه كلاهبرداران سئوالات امتحاني

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author