هزارو 300 دانش آموز در مدارس استثنایی استان تحصیل می کنند

هزارو 300 دانش آموز در مدارس استثنایی استان تحصیل می کنند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری با بیان اینکه پیگیر اجرای طرح تلفیق مدارس عادی و استثنایی در استان هستیم، اظهار داشت: هم اکنون نیز دانش آموزان استنثایی که بتوانند در کنار دانش آموز عادی تحصیل کنند به مدارس عادی ارجاع می شوند.

ناصری افزود: دانش آموز استثنایی که توان یادگیری مشابه دانش آموز عادی دارد در کلاس درس مدرسه عادی می نشیند و سه گروه دانش آموزان بینایی، شنوایی و جسمی حرکتی به این شکل به مدارس عادی ارجاع می شوند.

وی با اشاره به آغاز به کار طرح سنجش سلامت نونهالان اضافه کرد: این طرح به صورت آزمایشی برای پنج هزار نونهال اجرا می شود؛ در حالی که در ادامه جامعه هدف ما ۲۰ هزار نفر خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: در این طرح سلامت کودک به لحاظ قد و وزن، شنوایی، بینایی، هوش، بهداشت دهان و دندان و سلامت یادگیری مورد سنجش قرار گرفته و حتی به لحاظ عاطفی نیز مشکلات احتمالی کودک شناسایی می شود.

احمد ناصری یادآوری کرد: در صورتی که کودکی مشکوک به علائم خاص شناسایی شود به مراکز تخصصی ارجاع می شود و در نهایت نیز مشخص می شود کودک باید به مدرسه عادی مراجعه کند و یا مدرسه استثنایی.

ناصری افزود: در برخی مواقع در این طرح عوارضی شناسایی شده است که اگر به موقع شناسایی نمی شد مشکلات عدیده ای برای کودک به همراه داشت.

هزارو 300 دانش آموز در مدارس استثنایی استان تحصیل می کنند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری با بیان اینکه پیگیر اجرای طرح تلفیق مدارس عادی و استثنایی در استان هستیم، اظهار داشت: هم اکنون نیز دانش آموزان استنثایی که بتوانند در کنار دانش آموز عادی تحصیل کنند به مدارس عادی ارجاع می شوند.

ناصری افزود: دانش آموز استثنایی که توان یادگیری مشابه دانش آموز عادی دارد در کلاس درس مدرسه عادی می نشیند و سه گروه دانش آموزان بینایی، شنوایی و جسمی حرکتی به این شکل به مدارس عادی ارجاع می شوند.

وی با اشاره به آغاز به کار طرح سنجش سلامت نونهالان اضافه کرد: این طرح به صورت آزمایشی برای پنج هزار نونهال اجرا می شود؛ در حالی که در ادامه جامعه هدف ما ۲۰ هزار نفر خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: در این طرح سلامت کودک به لحاظ قد و وزن، شنوایی، بینایی، هوش، بهداشت دهان و دندان و سلامت یادگیری مورد سنجش قرار گرفته و حتی به لحاظ عاطفی نیز مشکلات احتمالی کودک شناسایی می شود.

احمد ناصری یادآوری کرد: در صورتی که کودکی مشکوک به علائم خاص شناسایی شود به مراکز تخصصی ارجاع می شود و در نهایت نیز مشخص می شود کودک باید به مدرسه عادی مراجعه کند و یا مدرسه استثنایی.

ناصری افزود: در برخی مواقع در این طرح عوارضی شناسایی شده است که اگر به موقع شناسایی نمی شد مشکلات عدیده ای برای کودک به همراه داشت.

هزارو 300 دانش آموز در مدارس استثنایی استان تحصیل می کنند

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author