هدایت تحصیلی از پیش دبستانی تا پایان متوسطه به دانش آموز مشاوره می دهد

هدایت تحصیلی از پیش دبستانی تا پایان متوسطه به دانش آموز مشاوره می دهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، مسعود شکوهی در گردهمایی مشترک معاونان آموزش متوسطه و روسای ادارات مشاوره استان های سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد اظهارکرد: هدایت تحصیلی دانش آموزان که از سال تحصیلی 96-95 در پایه نهم مستقر می شود بر اساس سند تحول بنیادین است و جز تکالیفی بوده که به آموزش و پرورش با انتقال از پایه دهم به نهم واگذار شده است.

وی ادامه داد: در سند تحول بنیادین تاکید شده است که هدایت تحصیلی برای دانش آموزان متوسطه دوم اجرا شود این موضوع تا قبل به صورت نقطه ای بود اما بر اساس آئین نامه ای که تصویب شد هدایت تحصیلی فرایندی شد و دانش آموزان از دوره پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه دوم مشاوره تحصیلی خواهند شد.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش افزود: نقشه ویژه ای در هدایت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد و در استقرار نظام مشاوره معلم نقش اصلی را ایفا می کند.

شکوهی خاطرنشان کرد: هدایت تحصیلی چند هدف اصلی دارد و آینده شغلی دانش آموزان را رقم می زند .

وی عنوان کرد: طرح ملی شهاب که با ریاست شجاعی در حوزه سمپاد دنبال می شد با توافقی که صورت گرفته است هدایت و شناسایی استعدادهای دانش آموزان به ما واگذار شد.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: هدایت تحصیلی دانش آموزان جزو اولویت های اصلی فعالیت های ما است امیدواریم با حداقل مشکل به استقبال سال تحصیلی برویم.

هدایت تحصیلی از پیش دبستانی تا پایان متوسطه به دانش آموز مشاوره می دهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، مسعود شکوهی در گردهمایی مشترک معاونان آموزش متوسطه و روسای ادارات مشاوره استان های سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد اظهارکرد: هدایت تحصیلی دانش آموزان که از سال تحصیلی 96-95 در پایه نهم مستقر می شود بر اساس سند تحول بنیادین است و جز تکالیفی بوده که به آموزش و پرورش با انتقال از پایه دهم به نهم واگذار شده است.

وی ادامه داد: در سند تحول بنیادین تاکید شده است که هدایت تحصیلی برای دانش آموزان متوسطه دوم اجرا شود این موضوع تا قبل به صورت نقطه ای بود اما بر اساس آئین نامه ای که تصویب شد هدایت تحصیلی فرایندی شد و دانش آموزان از دوره پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه دوم مشاوره تحصیلی خواهند شد.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش افزود: نقشه ویژه ای در هدایت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد و در استقرار نظام مشاوره معلم نقش اصلی را ایفا می کند.

شکوهی خاطرنشان کرد: هدایت تحصیلی چند هدف اصلی دارد و آینده شغلی دانش آموزان را رقم می زند .

وی عنوان کرد: طرح ملی شهاب که با ریاست شجاعی در حوزه سمپاد دنبال می شد با توافقی که صورت گرفته است هدایت و شناسایی استعدادهای دانش آموزان به ما واگذار شد.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: هدایت تحصیلی دانش آموزان جزو اولویت های اصلی فعالیت های ما است امیدواریم با حداقل مشکل به استقبال سال تحصیلی برویم.

هدایت تحصیلی از پیش دبستانی تا پایان متوسطه به دانش آموز مشاوره می دهد

آپدیت نود32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author