نماهنگ «رفیقم حسین» مهمان عاشورایی نوجوانان/ اثر مشترک عبدالرضا هلالی و حامد زمانی+ دریافت

نماهنگ «رفیقم حسین» مهمان عاشورایی نوجوانان/ اثر مشترک عبدالرضا هلالی و حامد زمانی+ دریافت
نماهنگ داستانی «رفیقم حسین» با صدای عبدالرضا هلالی و حامد زمانی ساخته شد.

نماهنگ «رفیقم حسین» مهمان عاشورایی نوجوانان/ اثر مشترک عبدالرضا هلالی و حامد زمانی+ دریافت

نماهنگ داستانی «رفیقم حسین» با صدای عبدالرضا هلالی و حامد زمانی ساخته شد.
نماهنگ «رفیقم حسین» مهمان عاشورایی نوجوانان/ اثر مشترک عبدالرضا هلالی و حامد زمانی+ دریافت

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author