نشست روسای دانشگاه‌ها باردیگر در سکوت خبری برگزار شد/واهمه وزارت علوم از حضور خبرنگاران

نشست روسای دانشگاه‌ها باردیگر در سکوت خبری برگزار شد/واهمه وزارت علوم از حضور خبرنگاران
نشست روسای دانشگاه‌ها صبح امروز بدون حضور خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد.

نشست روسای دانشگاه‌ها باردیگر در سکوت خبری برگزار شد/واهمه وزارت علوم از حضور خبرنگاران

نشست روسای دانشگاه‌ها صبح امروز بدون حضور خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد.
نشست روسای دانشگاه‌ها باردیگر در سکوت خبری برگزار شد/واهمه وزارت علوم از حضور خبرنگاران

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author