موسوی: «‌باشگاه ادبی فارس»به عنوان مکمل خدمت به فرهنگ کشور افتتاح شد /قرایی: برخی می‌خواهند انقلابی بودن را از ادبیات بگیرند

موسوی: «‌باشگاه ادبی فارس»به عنوان مکمل خدمت به فرهنگ کشور افتتاح شد /قرایی: برخی می‌خواهند انقلابی بودن را از ادبیات بگیرند
مدیرعامل خبرگزاری فارس در مراسم گشایش «باشگاه ادبی فارس»،‌تاکید کرد: ما داعیه‌دار این نیستیم که می‌خواهیم پا در کفش نهادهای متولی کنیم بلکه به عنوان یک مکمل برای خدمت به فرهنگ کشور در این مسیر وارد شده‌ایم .

موسوی: «‌باشگاه ادبی فارس»به عنوان مکمل خدمت به فرهنگ کشور افتتاح شد /قرایی: برخی می‌خواهند انقلابی بودن را از ادبیات بگیرند

مدیرعامل خبرگزاری فارس در مراسم گشایش «باشگاه ادبی فارس»،‌تاکید کرد: ما داعیه‌دار این نیستیم که می‌خواهیم پا در کفش نهادهای متولی کنیم بلکه به عنوان یک مکمل برای خدمت به فرهنگ کشور در این مسیر وارد شده‌ایم .
موسوی: «‌باشگاه ادبی فارس»به عنوان مکمل خدمت به فرهنگ کشور افتتاح شد /قرایی: برخی می‌خواهند انقلابی بودن را از ادبیات بگیرند

بک لینک رنک 3

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author