معلمان سازندگان همیشگی جوامع بشری هستند

معلمان سازندگان همیشگی جوامع بشری هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان يزد،سيد محمد ميرمحمدي،اظهار كرد: معلم می تواند سرمنشا همه عزت ها و بزرگواری ها در اجتماع باشد .

میرمحمدی  ادامه داد : معلمان همه وجودشان را صرف آموختن و پرورش دانش آموزان کرده اند تا جامعه را توانمند کنند و جامعه توانمند است که می تواند تمام مشکلات را رفع کند .

وی افزود : کسی نیست که بدون معلم به جایی رسیده باشد یا توانمندی پیدا کرده باشد و همه در هررده شغلی ، معلم داشته و آموزش دیده اند .

میرمحمدی تصریح کرد : بزرگترین موضوعی که مورد توجه هرجامعه ای است ، بحث دانایی است که امروزه با افزایش ارتباط و آگاهی ، زمینه رشد دانایی نیز بیشتر از گذشته فراهم شده است.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان گفت : کسانی که دانایی پیدا می کنند هرگز سن وسال برای آن ها مشکل آفرین نیست و می بینیم که علمای دینی ما در بالاترین سن نیز مورد عزت واحترام  دیگران هستند.

میرمحمدی با اشاره به تاثیرگذاری معلمان در رفتار و گفتار دانش آموزان ، تصریح کرد : معلمان بالاترین الگوهای جامعه هستند و با رفتار،کردار و گفتار خود نیز به دانش آموزان آموزش می دهند .

استاندار يزد ادامه داد : امسال برنامه های متعددی در ارتباط با بزرگداشت منزلت و مقام معلم ، در نظر گرفته شده تا بحث احترام به مقام معلم عمومی شده و دانش آموزان و والدین آنها و تمام مردم قدر معلمان و اساتید را بدانند .

میرمحمدی اظهار كرد : بینشی که داریم از طرف معلمان به ما می رسد و اگر بینش ما وسیع باشد ، نه تنها دنیای مادی را می بینیم بلکه دنیای معنوی و غیب را نیز مشاهده می کنیم و معلمان هستند که چشم ظاهری و چشم دل ما را بینا می کنند .

استاندار یزد گفت: خدا به همه ما توفیق دهد که معلمان را عزیز بداریم، همیشه برای آنها احترام قائل شویم و بزرگواری ها و ایثارگری های آنها را هرگز از یاد نبریم .

معلمان سازندگان همیشگی جوامع بشری هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان يزد،سيد محمد ميرمحمدي،اظهار كرد: معلم می تواند سرمنشا همه عزت ها و بزرگواری ها در اجتماع باشد .

میرمحمدی  ادامه داد : معلمان همه وجودشان را صرف آموختن و پرورش دانش آموزان کرده اند تا جامعه را توانمند کنند و جامعه توانمند است که می تواند تمام مشکلات را رفع کند .

وی افزود : کسی نیست که بدون معلم به جایی رسیده باشد یا توانمندی پیدا کرده باشد و همه در هررده شغلی ، معلم داشته و آموزش دیده اند .

میرمحمدی تصریح کرد : بزرگترین موضوعی که مورد توجه هرجامعه ای است ، بحث دانایی است که امروزه با افزایش ارتباط و آگاهی ، زمینه رشد دانایی نیز بیشتر از گذشته فراهم شده است.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان گفت : کسانی که دانایی پیدا می کنند هرگز سن وسال برای آن ها مشکل آفرین نیست و می بینیم که علمای دینی ما در بالاترین سن نیز مورد عزت واحترام  دیگران هستند.

میرمحمدی با اشاره به تاثیرگذاری معلمان در رفتار و گفتار دانش آموزان ، تصریح کرد : معلمان بالاترین الگوهای جامعه هستند و با رفتار،کردار و گفتار خود نیز به دانش آموزان آموزش می دهند .

استاندار يزد ادامه داد : امسال برنامه های متعددی در ارتباط با بزرگداشت منزلت و مقام معلم ، در نظر گرفته شده تا بحث احترام به مقام معلم عمومی شده و دانش آموزان و والدین آنها و تمام مردم قدر معلمان و اساتید را بدانند .

میرمحمدی اظهار كرد : بینشی که داریم از طرف معلمان به ما می رسد و اگر بینش ما وسیع باشد ، نه تنها دنیای مادی را می بینیم بلکه دنیای معنوی و غیب را نیز مشاهده می کنیم و معلمان هستند که چشم ظاهری و چشم دل ما را بینا می کنند .

استاندار یزد گفت: خدا به همه ما توفیق دهد که معلمان را عزیز بداریم، همیشه برای آنها احترام قائل شویم و بزرگواری ها و ایثارگری های آنها را هرگز از یاد نبریم .

معلمان سازندگان همیشگی جوامع بشری هستند

فروش بک لینک

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author