معادله قدرتمندتر شدن ایران، نگران‌تر شدن عربستان و سفرنامه ملک سلمان

معادله قدرتمندتر شدن ایران، نگران‌تر شدن عربستان و سفرنامه ملک سلمان
«یعقوب آمیدور»، کارشناس صهیونیست امور منطقه در تحلیلی بر سفر پادشاه عربستان به مصر تاکید کرد که معادله قدرتمندتر شدن ایران و نگران‌تر شدن عربستان ملک سلمان را به قاهره برد و مجبور به دادن وعده‌های سخاوتمندانه کرد.

معادله قدرتمندتر شدن ایران، نگران‌تر شدن عربستان و سفرنامه ملک سلمان

«یعقوب آمیدور»، کارشناس صهیونیست امور منطقه در تحلیلی بر سفر پادشاه عربستان به مصر تاکید کرد که معادله قدرتمندتر شدن ایران و نگران‌تر شدن عربستان ملک سلمان را به قاهره برد و مجبور به دادن وعده‌های سخاوتمندانه کرد.
معادله قدرتمندتر شدن ایران، نگران‌تر شدن عربستان و سفرنامه ملک سلمان

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author