مشكل اصلي درنظام آموزشي / قرآن جزو دروس اصلي مدارس به حساب نمي آيد

مشكل اصلي درنظام آموزشي / قرآن جزو دروس اصلي مدارس به حساب نمي آيد

در پي درج مطلب در خبرگزاري ايكنا با عنوان « مشكل اصلي درنظام آموزشي / قرآن جزو دروس اصلي مدارس به حساب نمي آيد   » در 14فروردين ماه 95 جوابيه معاونت پرورشي و فرهنگي اين وزارتخانه به شرح زير است:

بر اساس رهنمودهاي ارزشمند مقام معظم رهبري (حفظه الله ) مبني بر توجه خاص به آموزش قرآن كريم و معارف اهل بيت (عليهم السلام ) و تاكيد وزير محترم  براجراي مطالبات معظم له منطبق با سند تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش ، مسئولان نظام آموزشي را برآن داشته تا توجه خاصي به آموزش درس قرآن در مدارس داشته باشند ، لذا اينگونه نيست كه قرآن در مرتبه نازلتري از ساير دروس قرار گرفته باشد شاهد اين ادعا اين است كه ؛ در حال حاضر در مقطع ابتدايي براي پايه اول هر هفته دو ساعت آموزش قرآن و براي پايه دوم تا ششم 3 ساعت در نظر گرفته شده است ، در مقطع متوسطه براي دوره ي اول 2 ساعت و دوره ي دوم آموزش قرآن با درس ديني به صورت تلفيقي تدريس مي شود همزمان با اين بودجه بندي در ارتباط با توانمند سازي معلمان قرآن نيز دوره هاي آموزش ضمن خدمت دركشور برگزار مي گردد و نيز از جمله اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تقويت سواد قرآني دانش آموزان ، فعاليت هايي است كه به صورت فوق برنامه با عنوان مسابقات قرآن ، حفظ موضوعي قرآن كريم احيا دارالقرآن ها در سطح استان ها و برگزاري كلاس هاي عمومي و تخصصي قرآن ، فعاليت مدارس قرآن كريم در سطح كشور ، درحال انجام است .

اميد است با استفاده از ظرفيت هاي موجود بستر مناسبي جهت ايجاد ارتباط و انس بيشتر دانش آموزان با قرآن كريم فراهم شود تا با استمرار  تكرار آموزش هاي قرآني و ماندگاري آموخته ها ، گام موثري در تقويت و پيشرفت سطح سواد قرآني دانش آموزان برداشته شود .                  

مشكل اصلي درنظام آموزشي / قرآن جزو دروس اصلي مدارس به حساب نمي آيد

در پي درج مطلب در خبرگزاري ايكنا با عنوان « مشكل اصلي درنظام آموزشي / قرآن جزو دروس اصلي مدارس به حساب نمي آيد   » در 14فروردين ماه 95 جوابيه معاونت پرورشي و فرهنگي اين وزارتخانه به شرح زير است:

بر اساس رهنمودهاي ارزشمند مقام معظم رهبري (حفظه الله ) مبني بر توجه خاص به آموزش قرآن كريم و معارف اهل بيت (عليهم السلام ) و تاكيد وزير محترم  براجراي مطالبات معظم له منطبق با سند تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش ، مسئولان نظام آموزشي را برآن داشته تا توجه خاصي به آموزش درس قرآن در مدارس داشته باشند ، لذا اينگونه نيست كه قرآن در مرتبه نازلتري از ساير دروس قرار گرفته باشد شاهد اين ادعا اين است كه ؛ در حال حاضر در مقطع ابتدايي براي پايه اول هر هفته دو ساعت آموزش قرآن و براي پايه دوم تا ششم 3 ساعت در نظر گرفته شده است ، در مقطع متوسطه براي دوره ي اول 2 ساعت و دوره ي دوم آموزش قرآن با درس ديني به صورت تلفيقي تدريس مي شود همزمان با اين بودجه بندي در ارتباط با توانمند سازي معلمان قرآن نيز دوره هاي آموزش ضمن خدمت دركشور برگزار مي گردد و نيز از جمله اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تقويت سواد قرآني دانش آموزان ، فعاليت هايي است كه به صورت فوق برنامه با عنوان مسابقات قرآن ، حفظ موضوعي قرآن كريم احيا دارالقرآن ها در سطح استان ها و برگزاري كلاس هاي عمومي و تخصصي قرآن ، فعاليت مدارس قرآن كريم در سطح كشور ، درحال انجام است .

اميد است با استفاده از ظرفيت هاي موجود بستر مناسبي جهت ايجاد ارتباط و انس بيشتر دانش آموزان با قرآن كريم فراهم شود تا با استمرار  تكرار آموزش هاي قرآني و ماندگاري آموخته ها ، گام موثري در تقويت و پيشرفت سطح سواد قرآني دانش آموزان برداشته شود .                  

مشكل اصلي درنظام آموزشي / قرآن جزو دروس اصلي مدارس به حساب نمي آيد

آپدیت نود 32 ورژن 4

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author