مشارکت 60 هزار دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس استان

مشارکت 60 هزار دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس استان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از آذربایجان شرقی، جعفر پاشایی در نوزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی که در دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز برگزار شد گفت:  امروز همزمان با سراسر کشور در 4هزار مدرسه استان با حضور 60 هزار دانش آموزان در سراسر استان انتخابات شوراها دانش آموزی برگزار می شود.

وی با بیان این که اساس کار و اولویت آموزش و پرورش تربیت اجتماعی دانش آموزان است، گفت: دوره دانش آموزی دوره نشاط ، تحرک،  بالندگي و آمیختگی دربطن زندگی اجتماعی است و بایستی اقدامات و برنامه ریزی های ما بستر و زمینه  ورود دانش آموزان به بطن زندگی اجتماعی را فراهم کند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان این که تربیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانش آموزان در دستور کار آموزش و پرورش است، تصریح کرد: یکی از اقدامات اساسی آموزش و پرورش برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی است که با هدف تربیت اجتماعی و تمرین مردم سالاری و مسئولیت پذیری و توسعه مدیریت مشارکتی برگزار می شود.
 

مشارکت 60 هزار دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس استان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از آذربایجان شرقی، جعفر پاشایی در نوزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی که در دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز برگزار شد گفت:  امروز همزمان با سراسر کشور در 4هزار مدرسه استان با حضور 60 هزار دانش آموزان در سراسر استان انتخابات شوراها دانش آموزی برگزار می شود.

وی با بیان این که اساس کار و اولویت آموزش و پرورش تربیت اجتماعی دانش آموزان است، گفت: دوره دانش آموزی دوره نشاط ، تحرک،  بالندگي و آمیختگی دربطن زندگی اجتماعی است و بایستی اقدامات و برنامه ریزی های ما بستر و زمینه  ورود دانش آموزان به بطن زندگی اجتماعی را فراهم کند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان این که تربیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانش آموزان در دستور کار آموزش و پرورش است، تصریح کرد: یکی از اقدامات اساسی آموزش و پرورش برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی است که با هدف تربیت اجتماعی و تمرین مردم سالاری و مسئولیت پذیری و توسعه مدیریت مشارکتی برگزار می شود.
 

مشارکت 60 هزار دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس استان

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author