مسکو: فروش سوخو-30 و تانک تی-90 به ایران خلاف قطعنامه شورای امنیت نیست

مسکو: فروش سوخو-30 و تانک تی-90 به ایران خلاف قطعنامه شورای امنیت نیست
وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات یک مقام بلندپایه آمریکایی، تأکید کرد که مسکو فروش جنگنده و تانک به ایران را خلاف قطعنامه شورای امنیت نمی‌داند.

مسکو: فروش سوخو-30 و تانک تی-90 به ایران خلاف قطعنامه شورای امنیت نیست

وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات یک مقام بلندپایه آمریکایی، تأکید کرد که مسکو فروش جنگنده و تانک به ایران را خلاف قطعنامه شورای امنیت نمی‌داند.
مسکو: فروش سوخو-30 و تانک تی-90 به ایران خلاف قطعنامه شورای امنیت نیست

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author